W czasopiśmie Kaizen (nr 1/2014) ukazał się nasz artykuł odnoszący się do rozwiązań rejestracji produkcji w toku, przy wykorzystaniu systemu ERP. Dzięki możliwościom jakie zapewnia system Streamsoft Prestiż w zakresie rejestracji danych z przebiegu produkcji na poziomie operacyjnym, kadra zarządzająca bez opóźnień otrzymuje informacje o tym jakie zlecenia i operacje zostały zrealizowane, kto, kiedy i ile wyprodukował, jaki był odpad lub większe zużycie materiałów, podnoszące koszty realizacji zlecenia.