Podsumowanie roku 2023, kierunki dalszego rozwoju Streamsoft oraz trendy na rynku ERP – to jak co roku tematyka raportu.

Prezes Zarządu Streamsoft, P. Dariusz Chojnacki szczegółowo omawia w publikacji m.in. interesujące nas kierunki w zakresie tworzenia i rozbudowy aplikacji biznesowych.

Raport dostępny tutaj: https://www.erp-view.pl/perspektywy-erp-2024.html

ERP View raport 2024