Od 1 lipca 2016 zaczną obowiązywać nowe przepisy odnośnie kontroli podatkowych. Wprowadzona zostanie elektroniczna kontrola – Jednolity Plik Kontrolny (JPK), która ma definitywnie wyprzeć dotychczasową wizytację przeprowadzaną przez przedstawicieli Urzędu Skarbowego. Producent oprogramowania dla biznesu, firma Streamsoft, jest przygotowana na wprowadzenie nowych standardów.

Kontrola elektroniczna ma wejść w życie 1 lipca 2016 roku i w pierwszej kolejności dotyczyć dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Natomiast od 1 lipca 2018 roku ta nowelizacja ma obowiązywać pozostałe firmy, niezależnie od prowadzonej skali działalności (mikro, małe, średnie). Co to oznacza dla firm?

Nowelizacja Ordynacji nakłada na firmy wymóg stosowania odpowiedniego oprogramowania do obsługi JPK. Taki program powinien posiadać niezbędne elementy, które pozwolą wygenerować Jednolity Plik Kontrolny i w bezpieczny sposób przesłać go do Urzędu Skarbowego. Do 1 lipca 2016 roku wszystkie programy Streamsoft będą przygotowane na zmiany. Automatycznie zostaną uzupełnione funkcjonalności we wdrożonych systemach Streamsoft. Dzięki aktualizacjom użytkownik będzie miał możliwość bezpiecznego generowania wymaganych dokumentów dla US.

Jeśli jeszcze nie posiadasz oprogramowania klasy ERP w Twojej firmie lub chciałbyś unowocześnić swój system informatyczny, skontaktuj się ze specjalistami firmy Streamsoft.