Na początku stycznia 2011 planowane jest wprowadzenie nowych stawek VAT. W celu ustalenia stawki VAT na dany towar i usługę, należy posługiwać się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), a ona od nowego roku również będzie inna. Zacznie obowiązywać klasyfikacja PKWiU z 2008 roku. Prawidłowa klasyfikacja towaru lub usługi jest ważna ze względów podatkowych, ponieważ nie tylko pozwala ustalić odpowiednią stawkę VAT, ale również informuje, czy w ogóle trzeba zapłacić podatek.

Nowe PKWiU zobowiązuje przedsiębiorców do tego, aby jak najszybciej sprawdzili stosowane w swojej firmie kody PKWiU na towary i usługi. Ułatwimy naszym Klientom – posiadaczom oprogramowania Streamsoft PRESTIŻ i Streamsoft PRO zamianę dotychczasowych stawek na nowe, dzięki usłudze automatycznej konwersji stawek PKWiU. Oprócz zamiany stawek, w ramach tej usługi Klient uzyska również pełne informacje na ilości kartotek, w których skutecznie została wprowadzona nowa stawka oraz ilości kartotek, dla których nie było stawki w ogóle. Nowa usługa przede wszystkim znacząco oszczędza czas użytkownika systemu, co odczują zwłaszcza te podmioty gdzie średnia ilość kartotek wynosi kilkadziesiąt tysięcy oraz eliminuje błędy ludzkie związane z ręczną poprawą stawek PKWiU.