Zapraszamy kadrę zarządzającą produkcją na praktyczne spotkania, których celem jest przedstawienie skutecznych sposobów na redukcję kosztów produkcyjnych oraz usprawnienie zarządzania obszarem produkcji, dzięki rozwiązaniom jakie oferuje konkretny system informatyczny.

Podczas spotkań branżowych – dedykowanych firmom z branży meblowej, metalowej i betonowej – uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób realizować produkcję wariantową pod zamówienie, jak na etapie przyjmowania zamówienia zarejestrować wszystkie niezbędne informacje od klienta lub partnera, jak zarządzać zapasami, jak rozliczać pracowników produkcyjnych, jak sterować produkcją i gromadzić informacje zwrotne z przebiegu procesu produkcyjnego, jak przeprowadzić kontrolę jakości za pomocą systemu informatycznego oraz jak zarządzać wieloma technologiami i czy trzeba tworzyć wiele różnych technologii dla tego samego wariantu produktu.

Spotkanie z firmami produkcyjnymi z poszczególnych branż będzie miało formę kameralnego „śniadania z firmą Streamsoft”, podczas którego w ramach merytorycznej dyskusji podzielimy się z uczestnikami naszymi doświadczeniami jakie zdobyliśmy we współpracy z firmami produkcyjnymi. Mamy również nadzieję wymienić się poglądami na temat realizacji procesów produkcyjnych w firmach produkcyjnych, dzięki czemu będziemy w stanie rozwijać nasze oprogramowanie w dedykowane tej branży.

Spotkania rozpoczynają się zawsze o godzinie 10.00 i trwają do godz. 12.00. Tematyka spotkań skupiona jest wokół usprawnienia produkcji w firmach produkcyjnych.