Prezentujemy naszym klientom najnowszy produkt firmy Streamsoft – Firmino.pl.

Firmino.pl to oparte na modelu SaaS (ang. Software as a Service) nowoczesne rozwiązanie wspierające codzienne działanie mikro oraz małych firm. Do uruchomienia aplikacji wystarczy połączenie z internetem i dowolna przeglądarka. Aplikacja dostępna pod adresem: www.firmino.pl

Firmino.pl umożliwia wystawianie faktur, zarządzanie bazą produktów, kontrahentów i kontaktów. Dodatkowo moduł kalendarza usprawnia zarządzanie cennym czasem, a funkcja analiz daje pełną kontrolę sprzedaży w firmie.