Rozwój gospodarczy regionu oraz możliwości współpracy z lubuskimi przedsiębiorcami – te tematy zdominowały rozmowy. Streamsoft reprezentowali W-ce Prezes, p. Cezary Miadziołko oraz Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, p. Joanna Kałuzińska-Zasada.

Podczas spotkania Marszałek Województwa Lubuskiego, p. Anna Polak przekazała przedsiębiorcom informacje m.in. o zasobach unijnego lubuskiego portfela i pracach związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Zaprezentowana została także oferta misji gospodarczych.

– To wy tworzycie warunki do rozwoju regionu. To w firmach powstają miejsca pracy, to wy generujecie nasz dochód, który stale rośnie. Dzięki temu możemy realizować bardzo ważne inwestycje o znaczeniu publicznym – mówiła podczas spotkania p. Marszałek.

Wydarzenie było dla nas okazją do wymiany doświadczeń oraz informacji. Dziękujemy za zaproszenie!

Fot. Marek Pych – lubuskie.pl