Już od 1 lipca 2016 r. JPK ma obowiązywać duże przedsiębiorstwa. Po zmianach Sejmu na przygotowanie się mają mniej czasu małe i średnie firmy – to tylko 7 miesięcy! Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać ich będzie przesyłanie ewidencji VAT co miesiąc. Rok później, czyli od 1 stycznia 2018 r. ten obowiązek muszą przestrzegać mikroprzedsiębiorcy.

Wymagane funkcjonalności w systemach Streamsoft dla dużych firm będą gotowe do pobrania w czerwcu 2016 r. Wystarczy wykonać aktualizację posiadanego oprogramowania.