Firma Streamsoft, w październiku 2005 r., wprowadziła na rynek nowy produkt – moduł Zarządzanie produkcją, którego zadaniem jest wspomaganie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Stanowi on część zintegrowanego systemu Streamsoft Prestiż.

Produkt dedykowany jest firmom, które nie chcą lub nie są w stanie zaimplementować u siebie systemu szkieletowego, a poszukują dobrego rozwiązania w innym segmencie cenowym. Moduł, powstał w odpowiedzi na sygnały z rynku, którego uczestnicy stale poszukiwali metod optymalnego zarządzania procesami produkcyjnymi i takiego ich sparametryzowania, aby koszty wytwarzania były jak najniższe. Program firmy Streamsoft rozwiązał wiele problemów, zwłaszcza w obszarze planowania potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych oraz modyfikacji zleceń w dowolnym punkcie cyklu produkcyjnego.

Zarządzanie produkcją umożliwia m.in. analizę wykonalności planu produkcji poprzez porównanie zapotrzebowań na zasoby produkcyjne z ich dostępnością, skrócenie czasu wykonania zlecenia produkcyjnego, optymalizację obciążeń dzięki wprowadzeniu kalendarzy produkcyjnych, analizę produkcji w toku, przechowywanie i modyfikowanie danych związanych z technologią produkcji, obsługę organizacji różnych typów procesu produkcyjnego, wczytywanie do systemu meldunków zwrotnych za pomocą komputerów przenośnych PDA i czytników kodów paskowych.