Podsumowanie I kwartału 2011 pokazało kolejne świetne wyniki sprzedażowe firmy Streamsoft. Największym zainteresowaniem klientów cieszy się system ERP Streamsoft Prestiż, który zamyka kwartał prawie 80% wzrostem sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik ten jest nie tylko efektem stałego rozwoju produktu pod kątem oczekiwań klientów, ale także posiadaniem najlepszego na rynku IT modułu do zarządzania produkcją – oferowanego wraz z know-how w zakresie informatyzacji tego obszaru.

Ogólnie sprzedaż rozwiązań oferowanych przez Streamsoft wzrosła o 50% w stosunku do I kwartału roku 2010. Wzrost ten bez wątpienia spowodowany jest bardzo dobrą relacją ceny produktów do ich jakości, bogatym zestawem funkcjonalności, które zapewniają konfigurowalność oprogramowania w firmach z różnych branż gospodarki oraz tworzenieM rozwiązań branżowych dla firm produkcyjnych.