Wdrażanie aplikacji wspomagających zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie kojarzy się dość często z procesem długotrwałym, zasobochłonnym i kosztownym. Znane są przypadki „niekończących” się historii wdrożeniowych, gdzie ilość opracowanych procedur i funkcjonalności jeszcze bardziej skomplikowała obsługę procesów produkcyjnych – zamiast ją usprawnić. Z tego powodu wiele przedsiębiorców odkłada „na później” decyzję o implementacji rozwiązań informatycznych w obszarze produkcji – niepotrzebne. Nasi analitycy i specjaliści ds wdrożeń opracowali metodykę wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w obszarze produkcji. Metodyka oparta jest na czterech modelach wdrożeniowych (zależnych od rodzaju produkcji), które zaspokajają 90% oczekiwań przedsiębiorców w zakresie informatycznego wspomagania procesów produkcyjnych. Wdrożenia modelowe to najlepsza odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców dotyczące:

  • krótkiego czasu wdrożenia – o 50% krótszy niż przy standardowym wdrożeniu,
  • korzystnej ceny wdrażanej aplikacji – najlepsza na rynku cena oprogramowania do zarządzania produkcją,
  • sprawnego, pod względem organizacyjnym, przebiegu wdrożenia – ograniczamy do minimum zasoby ludzkie biorące udział we wdrożeniu.

Wdrożenia modelowe pozwalają uniknąć długotrwałych analiz i rozpocząć wdrożenie praktycznie „od zaraz”, ponieważ nie trzeba oczekiwać na wykonanie modyfikacji oprogramowania.