Biuro badawczo-analityczne DiS co roku publikuje raport, którego tematyka dotyczy analizy rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie w sektorze MŚP. Raport zawiera rankingi i zestawienia dostawców oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw tworzone według m.in. takich kryteriów jak: wartość sprzedanych licencji, liczba nowych instalacji, liczba użytkowników końcowych, dynamika rozwoju sieci partnerskich, itp.
Jak pokazują badania przeprowadzone przez DiS, nasza firma, od kilku lat, zajmuje czołowe miejsce wśród największych producentów oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z ostatniego raportu wynika, że w 2006 roku, na 80 firm dostarczających oprogramowanie dla małych przedsiębiorstw, osiągnęliśmy 6 miejsce.

W ogólnym zestawieniu 212 największych producentów oprogramowania dla sektora MŚP, firma Streamsoft zajęła w 2006 roku – 19 miejsce. Osiągnięcie tak dobrych wyników zawdzięczamy Klientom, którzy zaufali naszym produktom, dobrze rozwiniętej sieci partnerów dbających, aby nasze oprogramowanie było dostępne na terenie całego kraju oraz wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pracowników.

Ponadto, w wybranej grupie badawczej 56 dostawców oprogramowania dla małych firm, zajęliśmy również następujące miejsca:

  • według liczby nowych instalacji – 9 miejsce;
  • według liczby instalacji narastająco – 13 miejsce;
  • według przyrostu liczby użytkowników – 9 miejsce;
  • według liczby użytkowników końcowych narastająco – 13 miejsce.