W zintegrowanym systemie zarządzania Streamsoft Pro, dostępny jest nowy moduł o nazwie Księga podatkowa. Moduł przeznaczony dla małych i średnich firm, których przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 1.200.000 EUR w przeliczeniu na polską walutę po średnim kursie NBP, ogłoszonym na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.

W systemie Streamsoft Pro nowy moduł umożliwia prowadzenie rozliczenia podatku wg Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego.

Księga podatkowa jest w pełni zintegrowana z modułami systemu Streamsoft Pro takimi jak:

  • moduł Handlowo-Magazynowy
  • moduł Kadry i płace
  • moduł Środki trwałe
  • moduł Rozrachunki

Korzyści z posiadania modułu Księga podatkowa:

  • wspólna baza danych systemu ułatwia rejestrację zdarzeń gospodarczych
  • możliwość prowadzenia rejestru VAT z jednoczesnym zapisem do Księgi Podatkowej
  • rozliczenie podatku VAT, a także wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D
  • rozliczenie podatku dochodowego właścicieli firmy PIT-5 i PIT-5L

ksiga