Jola Uździcka, dyrektor Działu Marketingu Streamsoft, udzieliła wypowiedzi eksperckiej dla czasopisma Warehouse Monitor, 2014, projekt pt.: „100 pytań od przedstawicieli działów logistyki, magazynowania i zarządzania majątkiem trwałym przedsiębiorstwa”. Wspomina w niej o roli menadżerów i kadry zarządzającej, którzy powinni tłumaczyć pracownikom na szczeblu operacyjnym w jakim celu system informatyczny jest wdrażany oraz jakie problemy w procesach zarządzania i organizacji pracy spodziewają się dzięki temu rozwiązać.

Najważniejsze to informacja, dzięki której pracownicy-użytkownicy – bez których nawet najlepszy system niewiele usprawni – rozumieją mechanizmy działania takiego systemu oraz to jaką będą pełnić w tym procesie rolę.