We wrześniowym numerze czasopisma Magazyn Przemysłowy nr 4(126)/2013 opublikowany został artykuł Joli Uździckiej, w którym omawiany jest problem wyboru odpowiedniego systemu do zarządzania produkcją. Opisywane są w nim główne czynniki, jakie mają wpływ na zakup i prawidłowe wdrożenie zintegrowane systemu ERP.