W 4 numerze kwartalnika Utrzymanie Ruchu ukazał się artykuł Joli Uździckiej, dyrektor rozwoju produktu Streamsoft, na temat doskonalenia procesów produkcyjnych, przy wykorzystaniu systemu klasy ERP. Czytamy w nim o tym jak doskonalenie procesów zarządzania znacząco wpływa na uporządkowanie zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy działami zaangażowanymi w ich realizację, a co za tym idzie na konkurencyjność firmy.