Efektywne zarządzanie produkcją to jedno z najtrudniejszych wyzwań dla firm produkcyjnych. Realizowanie wszystkich zadań z tego zakresu jest praktycznie niemożliwe bez wsparcia informatycznego. Z drugiej strony inwestycja w informatyzację obszaru zarządzania produkcją często określana jest przez kadrę kierowniczą – trzema przymiotnikami: kosztochłonna, czasochłonna, zasobochłonna. Specjaliści z naszej firmy opracowali metodykę wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w zakresie produkcji, która całkowicie zmienia „stereotypowe” myślenie przedsiębiorców, na temat informatyzacji tego obszaru.

Metodyka oparta jest na czterech modelach wdrożeniowych (zależnych od rodzaju produkcji), które zapewniają o 50% krótszy czas niż przy standardowym wdrożeniu, korzystną cenę wdrażanej aplikacji (aktualnie najlepsza cena na rynku oprogramowania) oraz ograniczenie do minimum zasobów ludzkich biorących udział we wdrożeniu.

Przedsiębiorcy – producenci pragnący zapoznać się z nowoczesnym podejściem do wdrożenia oprogramowania ERP w obszarze produkcji mogą wziąć udział w bezpłatnych konferencjach z cyklu „Informatyka w produkcji. Tylko konkrety. Bez owijania w bawełnę”. Najbliższe konferencje odbędą się:

  • 5 kwietnia 2011 Łódź
  • 6 kwietnia 2011 Wrocław
  • 7 kwietnia 2011 Katowice
  • 7 kwietnia 2011 Białystok
  • 13 kwietnia 2011 Bydgoszcz
  • 12 kwietnia 2011 Gdynia
  • 14 kwietnia 2011 Warszawa

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.konferencja.www.streamsoft.pl. Udział w konferencji, należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza.