Zakończyła się wiosenna edycja warsztatów Informatyka w produkcji. Ten cykl spotkań zrealizowaliśmy pod hasłem: „Przyszłość w produkcji. Czas na hansei”. 8 edycja warsztatów odbyła się na przełomie marca i kwietnia br., w różnych miastach Polski: Wrocław, Katowice, Rzeszów, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Kraków, Szczecin. Warsztaty IWP przeznaczone były dla przedstawicieli firm produkcyjnych, a przede wszystkim: Dyrektorów i Kierowników produkcji, Szefów logistyki, Głównych księgowych i Szefów HR.

Warsztaty za każdym razem poruszają inną tematykę, która kształtuje się pod wpływem doświadczeń specjalistów z firmy Streamsoft – zebranych w procesie współpracy z różnymi firmach produkcyjnymi. „Kadra zarządzająca firmami produkcyjnymi mówi nam o problemach lub pomysłach na wprowadzenie usprawnień, a my staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania informatyczne do ich realizacji. I te rozwiązania prezentujemy podczas warsztatów” – mówi Jola Uździcka, Dyrektor Działu Marketingu Streamsoft. Wiosenna edycja warsztatów skupiona była wokół przemyśleń (jap. hansei) na temat tego jakie narzędzia potrzebne są firmie produkcyjnej, aby zamienić przemyślenia dotyczące planowanych osiągnięć, na realne działania, które to umożliwią. Z naszych obserwacji wynika, że do tych narzędzi które budują sukces firmy produkcyjnej, należy zaliczyć: wdrożenie wybranych koncepcji zarządzania, wdrożenie zintegrowanego systemu ERP oraz ciągłe szkolenie (doskonalenie) pracowników i menadżerów na różnych szczeblach.

Informatyka w produkcji w liczbach:

  • 6 konferencji w 6 miastach Polski (Wrocław, Katowice, Rzeszów, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa)
  • 2 konferencje partnerów przy wsparciu merytorycznym Streamsoft (Kraków, Szczecin)
  • 120 – planowana liczba uczestników warsztatów
  • 175 – rzeczywista liczba uczestników warsztatów
  • 3454 – kilometry przebyte przez naszych Prelegentów