Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego kierujemy do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Streamsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra (zwana dalej „Streamsoft”). Jesteśmy polskim producentem i dostawcą systemów ERP oraz programów wspierających pracę małych przedsiębiorstw i biur rachunkowych.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

Inspektor ochrony danych
Pan Rafał Wielgus
iod@streamsoft.pl

lub

Streamsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 11,
65-077 Zielona Góra

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
Prowadzenie procesu rekrutacyjnego.- zgoda kandydata, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych niewymaganych przez Kodeks pracy, a podawanych dobrowolnie przez kandydata;

- zgoda kandydata, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;

- dążenie do zawarcia umowy w zakresie danych których pobranie umożliwiają przepisy Kodeksu pracy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie, przed zawarciem umowy o pracę;

- Dane kandydatów mogą być przetwarzane także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres 3 miesięcy w trakcie których mamy możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przechowywanie danych niektórych kandydatów przez okres próbny kandydata wybranego na dane stanowisko.

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dane zawarte w formularzu dostępnym na stronie i załączonych przez osobę rekrutującą dokumentach, dla potrzeb rekrutacji wskazanej przez osobę przystępującą do rekrutacji.Do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednakże nie dłużej niż 3 miesiące.
Dane zawarte w formularzu dostępnym na stronie i załączonych przez osobę rekrutującą dokumentach, dla potrzeb przyszłych rekrutacji.Dane przetwarzamy przez rok.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Dane podawane są dobrowolnie. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdemu przysługuje także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby przez nas rekrutowane.