Faktoring

Coraz więcej firm handlowych decyduje się na faktoring, gdyż stanowi korzystne i szybkie finansowanie obrotowe, które pomaga  poprawić płynność finansową, otrzymać środki finansowe dotychczas zamrożone w niezapłaconych, ale nieprzeterminowanych fakturach. Obsługa faktoringu w systemie Streamsoft Verto usprawnia proces jego obsługi i umożliwia kontrolę rozrachunków z Faktorem i Odbiorcami ujętymi w umowie. Umożliwia ujęcie całego procesu na kontach księgowych i uwzględnienie go w zestawieniach finansowych.

1. Faktor
Proces obsługi faktoringu w systemie ERP Streamsoft Verto rozpoczyna się od zdefiniowania Kontrahenta, który oznaczony zostanie dodatkowym znacznikiem ‘Faktor’. Dzięki dodatkowemu znacznikowi udostępnione są kolejne opcje, tj. możliwość wybrania typu paczki (format pliku z listą faktur przekazywanych do faktora, dekretacja potwierdzonej paczki, numeracja paczek) oraz zdefiniowanie umowy z Faktorem. Wewnątrz umowy określa się czas jej obowiązywania, wartość limitów, dodatkowe oznaczenia limitów oraz sformułować można uwagi, które będą drukowały się na fakturach sprzedaży, wystawionych dla klientów obsługiwanych w ramach danej umowy faktoringowej. Na kartotece Faktora, należy również podać numery kont bankowych, które chcemy podawać do płatności na fakturach sprzedaży (PLN, EUR itd.).

Faktoring - Streamsoft Verto

Faktoring - Streamsoft Verto


2. Powiązanie Odbiorców z Faktorem
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie listy Kontrahentów, którzy objęci są umową. Dla każdego z nich określa się okres obowiązywania, typ limitu (ubezpieczony/nieubezpieczony) oraz limit finansowania.
Faktoring - Streamsoft Verto


3. Sprzedaż
Dla każdej wystawionej w systemie Streamsoft Verto faktury sprzedaży sprawdzane jest, czy Odbiorca na chwilę wystawiania dokumentu sprzedaży posiada aktywne powiązanie z Faktorem. Jeżeli tak, to na fakturze sprzedaży automatycznie podmieniane jest konto bankowe podawane do płatności (zgodnie z walutą na dokumencie) oraz drukowane są wcześniej zdefiniowane na kartotece Faktora uwagi. Utworzony rozrachunek otrzymuje tzw. status faktoringowy ‘Dotyczy’, który pozwala dołączyć daną fakturę do paczki.

Faktoring - Streamsoft Verto


4. Paczka do Faktora
Paczka do Faktora tworzona jest odrębnie dla każdego Faktora oraz typu umowy. Na podstawie przygotowanej paczki generowany jest plik zgodnie z wybranym na Faktorze formatem. Po otrzymaniu odpowiedzi od Faktora wewnątrz paczki oznacza się kolejne faktury nadając im status ‘Potwierdzone’ lub ‘Odrzucone’ (możliwe jest częściowe potwierdzenie faktury, jak również doręczanie korekt sprzedaży). Po zatwierdzeniu paczki w tle generuje się polecenie księgowania, które wartość potwierdzonych faktur dekretuje jako należność od Faktora oraz na konto techniczne.

Faktoring - Streamsoft Verto
 
5. Płatność od faktora
Wraz z importem wyciągu bankowego w systemie pojawi się wpłata od Faktora, którą rozlicza się z zapisem z dekretu paczki do Faktora. Prowizje potrąca się dodatkowymi poleceniami księgowymi lub fakturami kosztowymi.

6. Dziennik płatności
Po otrzymaniu od Faktora dziennika płatności (potwierdzenia wpłacenia należności od odbiorcy) w formie pliku, importuje się go jako pozycje polecenia księgowania na konto techniczne oraz jako zobowiązanie wobec Odbiorcy, które rozliczamy z pierwotną fakturą sprzedaży.

© Streamsoft 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedruk oraz udostępnianie tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Informacja o plikach Cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.