Moduły Streamsoft Prestiż

Zarządzanie Produkcją

Moduł przeznaczony jest do przygotowania, planowania, sterowania, kontrolowania i rozliczania procesów produkcyjnych w firmach o różnych typach produkcji: MTS, MTO, ATO, ETO. Pełna elastyczność modułu, zastosowanie „wtyczek” do tworzenia specyficznych rozwiązań, graficzne sterowanie zasobami, planowanie produkcji zgodnie z algorytmem MRP oraz ergonomia obsługi – zapewniają użytkownikowi wygodną pracę, dostęp do spójnych informacji i szybką reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu produkcyjnym.

Zobacz więcej

Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej z obsługą miejsc składowania. Bardzo dobrze sprawdza się w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Moduł wspiera procesy związane z obsługą sprzedaży i realizacją zakupów. Jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż.

Zobacz więcej

Logistyka i aplikacja Magazyn mobilny

Moduł Logistyka przeznaczony jest dla firm produkcyjnych i handlowych, dla których sprawne zarządzanie logistyką magazynową jest kluczowe. Umożliwia m.in. obsługę magazynu z podziałem na miejsca składowania i bez miejsc składowania, generowanie dokumentów logistycznych, które umożliwiają rozdzielenie prac na poszczególnych magazynierów, obsługę jednostek logistycznych, szczegółowe planowanie ruchów na magazynach oraz wsparcie procesów wykonywanych w magazynach wysokiego składowania.

Zobacz więcej

CRM

Moduł CRM przeznaczony jest do wspierania procesu pozyskiwania i obsługi klienta oraz planowania i organizacji pracy wewnątrz firmy. Stanowi idealne rozwiązanie dla działów marketingu, telemarketingu, sprzedaży oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami. Kontrola przydzielonych zadań oraz planowanie pracy, pozwala na efektywną współpracę z klientami.

Zobacz więcej

Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profi lu działalności. Duża elastyczność modułu wynika z możliwości budowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w postaci wielopoziomowej i wielowymiarowej struktury drzewiastej. Prostotę obsługi programu zapewnia przyjazny interfejs użytkownika.

Zobacz więcej

Streamsoft Business Intelligence

Streamsoft Business Intelligence to system informacji zarządczej, przeznaczony do wspomagania procesów podejmowania decyzji. Umożliwia on zarządzanie informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwie oraz ich wykorzystywanie w procesach decyzyjnych. Ułatwia pracę analitykom, kierownictwu firmy oraz decydentom, którzy na podstawie bieżących danych o sytuacji firmy, muszą decydować o kierunkach jej rozwoju.

Zobacz więcej

Rozrachunki

Moduł Rozrachunki usprawnia rozliczenia z kontrahentami i pracownikami firmy. Jest integralną i bardzo ważną częścią innych modułów systemu: Finansowo-Księgowego oraz Handlowo-Magazynowego. W module możliwe jest śledzenie wszystkich operacji finansowych związanych z kontrahentami firmy, prowadzenie wielu kas i banków, pełne  kontrolowanie należności i zobowiązań oraz wsparcie procesu windykacji.

Zobacz więcej

Kadry i Płace

Kadry i Płace to moduł spełniający wszystkie wymogi systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Moduł w pełni współpracuje z programem Płatnik, udostępnianym przez oddziały ZUS do rozliczeń zasiłków chorobowych i funduszy emerytalno-rentowych. Pozwala też na generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów, zarówno pracowników jak i pracodawcy.

Zobacz więcej

Środki Trwałe

Moduł Środki trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia, zmniejszenia, przeszacowania. Pozwala to na rejestrowanie oraz prezentację kompletnej historii firmy.

Zobacz więcej

B2B Zamówienia Internetowe

Moduł B2B Zamówienia internetowe to aplikacja działająca online, która pozwala na zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu B2B. Usprawnia wszystkie etapy zawierania transakcji, obniża czas realizacji zamówień, a dodatkowo obniża koszty obsługi kontrahenta. Za pomocą przeglądarki internetowej uprawnieni operatorzy kontrahenta w każdej chwili mogą wprowadzać nowe zamówienia, śledzić stan ich realizacji oraz kontrolować swoje zobowiązania.

 

Zobacz więcej

Serwis

Moduł przeznaczony jest dla firm zajmujących się serwisem dowolnego rodzaju sprzętu, warsztatów samochodowych o dowolnej specjalizacji lub firm usługowych. Wspomaga pracę poprzez ułatwienie codziennych czynności związanych z obsługą zleceń, kalkulacją kosztów oraz zapewnieniem szybkiego dostępu do istotnych informacji. Automatyzuje proces wystawiania zleceń, dokumentów magazynowych i faktur.  

Zobacz więcej

Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze przeznaczony jest do definiowania i wykonania indywidualnych analiz, zestawień i formularzy w oparciu o dane zgromadzone w systemie Streamsoft Prestiż. Wygląd definiowanych raportów jest dostosowany do wymagań użytkownika. Moduł pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Zestawienia można wyświetlać w układzie tabelarycznym, graficznym lub mieszanym.

Zobacz więcej

Mobilne systemy sprzedaży

Aplikacja przeznaczona jest dla firm posiadających rozproszone działy handlowe. Wspomaga pracę sprzedawców, wykonujących zadania poza siedzibą firmy. Zapewnia kadrze zarządzającej stały kontakt z handlowcami w terenie, ciągły dostęp do aktualnych informacji oraz szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Współpracuje z modułem Handlowo-Magazynowym, w znacznym stopniu usprawniając pracę akwizytorów i vansellerów.

Zobacz więcej

Wyposażenie

Moduł Wyposażenie jest aplikacją wspomagającą pracę działu księgowości. Umożliwia ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie podlegających amortyzacji, ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne. Adresowany jest do tych jednostek, dla których majątek stanowi ważny element w zarządzaniu i kształtowaniu polityki dyscypliny oraz dbałości o mienie.

Zobacz więcej

Panel Menadżera

Panel Menadżera usprawnia pracę i pozwala mieć dostęp do informacji o kontrahentach i warunkach współpracy poprzez internet. Z jego funkcjonalności można korzystać w dowolnym miejscu, w którym aktualnie przebywa menadżer. Narzędzie to jest podstawą dobrego planowania i organizacji zadań jakie musi wykonać menadżer. Warto zadbać o to by pracownicy firmy byli na bieżąco.

Zobacz więcej

Moduł Administratora

Moduł Administratora przeznaczony jest do administrowania systemem Streamsoft Prestiż. Umożliwia przydzielanie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostepu do firm, modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres ich pracy. 

Zobacz więcej
© Streamsoft 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedruk oraz udostępnianie tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Informacja o plikach Cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.