Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 308

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W systemie Prestiż wprowadzono funkcjonalność wewnętrznego kanbanu transportowego, którego celem, zgodnie z zasadami Lean Manufacturing jest to, aby na stanowiska produkcyjne dostarczany był tylko taki materiał, jaki jest potrzebny, w takiej ilości, jaka jest potrzebna oraz dokładnie wtedy, kiedy jest on potrzebny.
  Obsługa systemu przepływu pojemników z materiałami sprowadza się do odczytywania kodów kreskowych z tych pojemników. Jednoznacznie określa to skąd dokąd ma trafić pojemnik, a niezbędna dokumentacja tworzona jest automatycznie (MM-/MM+, RW).
  Funkcjonalność dostępna jest w menu Zarządzanie produkcją–>Kanban transportowy.
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Pozycje zamówień–>ikona Edytuj konfigurację produktu (Ctrl+K) na słowniku wyboru technologii zawężono wybór tylko spośród technologii o statusieAktywna.
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Pozycje zamówień ikona Edytuj konfigurację produktu (Ctrl+K) otwiera słownik z włączonym domyślnym filtrem na technologie Dla wybranej kartoteki zgodnej z kartoteką z pozycji zamówienia.
 • Wprowadzono grupową edycję składników operacji (Grupowa edycja operacji (Ctrl+E)), która dostępna jest z poziomu:
  • okna zleceń produkcyjnych – zakładka Operacje,
  • okna edycji zlecenia produkcyjnego na zakładce Operacje,
  • okna Operacje produkcyjne,
   W obszarach:
  • Zmiana / Usunięcie zasobu,
  • Zmiana / Usunięcie surowca,
  • Zmiana / Usunięcie produktu,
  • Zmiana / Usunięcie materiału pomocniczego.
 • W menu Raporty wykonania–>Meldunki zwrotne umożliwiono zmianę magazynu na nierozliczonych pozycjach.

CRM

 • W menu CRM–>Zlecenia reklamacyjne wprowadzono funkcjonalność wyszukiwania zleceń reklamacyjnych według wskazanych kryteriów. Opcja dostępna jest z poziomu okna zleceń reklamacyjnych, po wybraniu ikony Szukaj lub klawisza F6.
  Podstawowe kryteria wyszukiwania zleceń:
 • Miejsce obsługi reklamacji,
 • Status,
 • Kontrahent zgłaszający,
 • Zakres dat.
  Zaawansowane kryteria wyszukiwania zleceń:
 • Producent,
 • Indeks kartoteki,
 • Identyfikator kartoteki,
 • Numer seryjny.

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki–>Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych umożliwiono drukowanie wskaźnika oraz wysyłanie danych dla wybranej jednostki organizacyjnej (i jej podległych).
 • W module Karty pracy, podczas edycji potokowej miesięcznej umożliwiono wyszukiwanie pracowników.

Finanse i Księgowość

 • W menu Operacje–>Formularze–>CIT-8 umożliwiono wprowadzenie załącznika CIT-8/O oraz jego wysyłkę do systemu e-Deklaracje.

Rozrachunki

 • W menu Dokumenty–>Bank do opcji Zaimportuj przelewy wprowadzono skrót klawiszowy (Ctrl+I) przyspieszający pracę operatora.
 • Do programu MT940_2PCSQL.exe dodano formaty Alior Bank – MT940 oraz RaboBank – MT940.

Kasy Fiskalne

 • Wprowadzono nową funkcję Odbiór wypłat w menu Słowniki–>Funkcje kas fiskalnych. Opcja ta ściąga z kasy fiskalnej wypłaty i na ich podstawie wystawia dokumenty KW. Ściągnięte wypłaty widoczne są w zakładce Wypłaty w szczegółach okna Operacje na kasach fiskalnych.

Wyposażenie

 • W konfiguracji systemu w gałęzi Ustawienia–>Wyposażenie–>Ustawienia wprowadzono parametr Pokaż tylko ewidencję z jednostek organizacyjnych, do których użytkownik ma prawo. Nowy parametr domyślnie przyjmuje wartość Nie. Po ustawieniu go na wartość Tak, system w oknie Wyposażenie–>Ewidencja wyświetli wyłącznie wyposażenie powiązane z jednostkami organizacyjnymi, którym w oknie Rodzaje słowników przyznano prawa do słowników dla użytkowników.

Moduł Administratora

 • W menu Słowniki–>Stanowiska dodano kolumnę Pracujące, która pokazuje czy stanowisko aktualnie pracuje na programie Prestiż.