Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 306

Handlowo-Magazynowy

 • Na oknie edycyjnym kartoteki, na zakładce Grupy oraz Cechy, wprowadzono nowy sposób obsługi cech i grup:
  • dla edycji grup możliwe jest wpisanie części lub całej nazwy złożonej bądź kodu złożonego, a automatycznie zostanie wyszukana nazwa/kod najbardziej odpowiadająca wpisanej części. W przypadku gdy system nie odnajdzie nazwy/kodu lub nazwa będzie niejednoznaczna (wiele wpisów w słowniku będzie odpowiadać wpisanemu wzorcowi), to zostanie wyświetlony odpowiedni słownik.
  • dla edycji cech, stojąc na danym wierszu w polu Wartość, możliwe jest podanie wartości cechy lub w zależności od formatu cechy, można np. wybrać datę z kalendarza dla cech typu data lub wybrać wartość, jeśli ma być wybierana ze słownika wartości.
 • W konfiguracji systemu w gałęzi Ustawienia–>Kartoteki magazynowe–>Edycja dodano parametr: Obsługa wielu zdjęć kartoteki, którego włączenie umożliwi dodawanie wielu zdjęć do kartoteki, z możliwością ustalania liczby porządkowej zdjęcia.

CRM

 • W menu CRM–>Zlecenia reklamacyjne rozbudowano funkcjonalność zleceń reklamacyjnych, umożliwiając wprowadzenie wielu pozycji przedmiotów dla jednego zlecenia reklamacyjnego. Wprowadzone zmiany obejmują:
  • Dodanie zakładki Pozycje na oknie edycji zlecenia.
  • Przeniesienie poniżej podanych pól edycyjnych z zakładki Podstawowe do okna edycyjnego pozycji przedmiotu, dostępnego z poziomu zakładki Pozycje:
   • Dokument,
   • Producent,
   • Indeks,
   • Identyfikator,
   • Nazwa,
   • Nr seryjny,
   • Usterka,
   • Stan przedmiotu.
  • Dodanie cech dla pozycji zlecenia reklamacyjnego. Okno definicji cech dostępne jest w menu Słowniki–>Słowniki dla reklamacji–>Cechy reklamacji–>Cechy pozycji reklamacji. Edycja wartości cech dostępna jest z poziomu okna edycji pozycji zlecenia na zakładce Cechy.
  • Dodanie na oknie edycji zlecenia reklamacyjnego, na zakładce Pozycje, opcji: Pokaż zlecenie serwisowe (Ctrl+F2) oraz Generuj zlecenia serwisowe (Ctrl+F3), gdzie:
   • Pokaż zlecenie serwisowe (Ctrl+F2) umożliwia wyświetlenie okna edycji, jeżeli wygenerowano, zlecenia serwisowego w trybie podglądu,
   • Generuj zlecenia serwisowe (Ctrl+F3) umożliwia stworzenie zlecenia serwisowego bezpośrednio powiązanego z pozycją zlecenia reklamacyjnego. Dla jednej pozycji zlecenia reklamacyjnego możliwe jest wygenerowanie tylko jednego zlecenia serwisowego. Użycie opcji spowoduje wyświetlenie okna parametrów generowania zleceń serwisowych takich, jak:
    • Wybór pozycji – do wyboru opcje: WszystkieJeden wybranyZaznaczone,
    • Rodzaj zlecenia – rodzaj generowanych zleceń serwisowych,
    • Wykonawca – główny wykonawca generowanych zleceń serwisowych,
    • Dodaj nowy przedmiot – zaznaczenie spowoduje, w przypadku braku, stworzenie nowego przedmiotu dla kontrahenta zgłaszającego zlecenie reklamacyjne oraz kartoteki przedmiotu pozycji zlecenia reklamacyjnego,
    • Rodzaj przedmiotu – rodzaj tworzonego przedmiotu.
  • W oknie zleceń reklamacyjnych, w szczegółach okna, dodanie zakładki Pozycje, na której dostępne są dwie opcje:
   • Pokaż zlecenie serwisowe (F2) – umożliwia wyświetlenie okna edycji, jeżeli wygenerowano, zlecenia serwisowego w trybie podglądu,
   • Pokaż w zleceniach serwisowych (Ctrl+F2) – umożliwia wyświetlenie okna zleceń serwisowych z zaznaczeniem właściwego zlecenia, jeżeli wygenerowano. Uwaga! Na potrzeby wyszukania określonego zlecenia serwisowego opcja może zmienić parametry dotyczące wyświetlania zleceń na oknie zleceń serwisowych.
  • Dodanie w konfiguracji systemu, w gałęzi Ustawienia–>CRM–>Ustawienia, parametru: Pytaj o pozycję dokumentu podczas dodawania zlecenia reklamacyjnego. Ustawienie parametru na wartość TAK spowoduje, że podczas dodawania zlecenia reklamacyjnego, automatycznie dodane zostaną pozycje zlecenia reklamacyjnego na podstawie wybranej pozycji dokumentu. Parametr ten domyślnie przyjmuje wartość TAK.
  • Dodanie procedury definiowanej SR – Po zapisie zlecenia serwisowego. Wybór nowej procedury dostępny jest z poziomu modułu Serwis–>Słowniki–>Rodzaje zlecenia–>Popraw (F5)–>zakładka Inne.
   Funkcjonalność dostępna tylko w wersji Prestiż.
 • W menu CRM–>Drzewo spraw–>Pobierz E-mail oraz w oknach dodawania dokumentacji–>Wczytaj z E-mail umożliwiono pobieranie e-maili z wybranej i odpowiednio podpiętej skrzynki pocztowej. W oknie ze spisem wiadomości wprowadzono ustawienie ilości wiadomości, jaką pobrać na stronie (w jednej paczce), a dodatkowo w menu podręcznym dla załącznika (znajdującego się w dolnej części tabeli) wprowadzono podgląd wybranych załączników z e-maila.
  Aby podpiąć daną pocztę, należy po pierwszym uruchomieniu okna, w opcji konfiguracja podać parametry łączenia z kontem poczty e-mail. Po poprawnym skonfigurowaniu połączenia, w oknie po lewej stronie pojawi się drzewo katalogów konta pocztowego, w którym należy wskazać, z której gałęzi system ma odczytać wiadomości e-mail.