Pojazdy służbowe


Duże zmiany w przepisach!

Pojazdy służbowe


Duże zmiany w przepisach!

Przepisy dotyczące rozliczeń samochodów osobowych użytkowanych w przedsiębiorstwach zmieniają się na mocy ustawy z dn. 23 października 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2159).

 • Wprowadzonych do ewidencji środków trwałych firmy  (auta użytkowane wyłącznie do celów działalności gospodarczej)
 • Niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych firmy (auta użytkowane do celów mieszanych – zarówno służbowych, jak i prywatnych)
 • Użytkowanych na podstawie leasingu
 • Limity dla wydatków eksploatacyjnych
  • 100% wydatków eksploatacyjnych można odliczyć posługując się pojazdem tylko do działalności gospodarczej (warunek konieczny – prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu)
  • 75% wydatków eksploatacyjnych można odliczyć posługując się pojazdem zarówno do celów służbowych, jak i do celów prywatnych
 • Limity dla leasingu (odpisy amortyzacyjne)
  • Wzrastają do kwoty 150 tys. zł – dla samochodów osobowych użytkowanych do celów prowadzonej działalności gospodarczej
  • Wzrastają do kwoty 225 tys. zł – dla samochodów elektrycznych użytkowanych do celów prowadzonej działalności gospodarczej (UWAGA! Ten limit zacznie obowiązywać dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej)
 • Limit dla ubezpieczeń
  • Wzrasta do wartości nie przekraczającej 150 tys. zł – w tej kwocie może w całości stanowić koszt uzyskania przychodu (podlegać odliczeniu).

Szkolenie zdalne

Jesteś użytkownikiem Streamsoft Prestiż i chciałbyś dowiedzieć się więcej o nowych zasadach rozliczania pojazdów służbowych w systemie?

Zgłoś się na szkolenie zdalne, wypełniając formularz!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]