Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Wsparcie dla produkcji lean manufacturing

Szczupła produkcja

To bardzo wymagająca koncepcja zarządzania produkcją. Ale też bardzo skuteczna. Jej podstawą jest poszukiwanie marnotrawstwa (muda), ciągłe doskonalenie procesów, poszukiwanie błędów i rozwiązywanie problemów. Wszystko po to, aby wyeliminować działania nieefektywne i skupić się na budowaniu jak największej wartości dodanej dla klienta.

Jak wspieramy firmy wdrażające szczupłą produkcję?

Oferując system ERP Streamsoft Prestiż. Posiada on rozwiązania umożliwiające realizację metod szczupłej produkcji w zakładach, które zdecydowały się działać według tej filozofii. Dlaczego zdroworozsądkowy i nisko kosztowy lean manufacturing potrzebuje systemu ERP? Za odpowiedź niech posłuży cytat z czasopisma Kaizen (2014):

Produkowanie według zasad Lean wymaga bezwzględnie informatyzacji procesu w celu zapewnienia pełnej informacji o zapasach, półproduktach i produkcji w toku. Służą do tego systemy klasy ERP i wspierające operacje produkcyjne systemy MES.

Podstawą odchudzania produkcji jest posiadanie wiedzy o tym, z czego produkcję można odchudzić. Źródłem tej wiedzy są informacje pochodzące z naszego systemu.

Poszukiwanie i eliminacja źródeł marnotrawstwa

System ERP Streamsoft Prestiż wspomaga poszukiwanie przyczyn marnotrawstwa dzięki funkcjonalnościom, które pozwalają zarejestrować każdy proces i dostarczyć dane o jego przebiegu (kto? kiedy? ile? gdzie? dlaczego więcej niż planowano? co jest przyczyną takich odchyleń?). Kadra zarządzająca może podejmować świadome decyzje o zmianach, ponieważ ma spójne i aktualne informacje o wszystkich zasobach i działaniach.

Pobierz szczegółowy opis dotyczący redukcji kosztów produkcji poprzez eliminację marnotrawstwa.

Kanban produkcyjny

Podstawowy cel jaki chce osiągnąć firma produkcyjna, w wyniku zastosowania metody Kanban, to stopniowe obniżanie poziomu zapasów. Metoda Kanban jest sposobem organizowania procesu wytwórczego w taki sposób, aby można było produkować tyle, ile potrzeba w danej chwili. Kanban dostarcza wymiernych korzyści i pozwala na uzyskanie informacji, które są kluczowe w podejmowaniu decyzji o zmianach w funkcjonowaniu systemu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. System Streamsoft Prestiż jest narzędziem, które skutecznie wspomaga te działania.

Korzyści z zastosowania metody Kanban:

 • Stopniowa redukcja zapasów, dzięki produkowaniu w ilościach określonych przez karty kanban
 • Zwiększenie precyzyjności w określaniu ilości zamawianych surowców i materiałów do produkcji
 • Szybkie i proste wykrywanie błędów i zbędnych czynności w procesie produkcji
 • Redukcja braków
 • Skrócenie czasu produkcji

Skuteczność metody Kanban tkwi:

 • W prostym i jednoznacznie rozumianym systemie komunikacji
 • W przejrzystym systemie przepływu kart Kanban
 • W osiąganiu rzeczywistych wyników w redukcji ilości zapasów i braków
 • W widocznym uporządkowaniu czynności realizowanych w ramach procesu produkcji

Kanban produkcyjny realizujemy w systemie poprzez umożliwienie:

 • Definiowania kart Kanban z możliwością określenia statusów kontrolujących karty
 • Tworzenia tablic Kanban, które są dokładnym odzwierciedleniem tablic Kanban umieszczonych na halach produkcyjnych
 • Realizowania operacji odłożenia i zdjęcia karty z tablicy Kanban
 • Składania meldunków zwrotnych na panelu dotykowym z wykorzystaniem kart Kanban

Kanban transportowy

Kanban transportowy, związany z przemieszczeniem elementów informuje o potrzebie pobrania części i przesunięcia ich między procesami. W tej metodzie najważniejszy jest sposób dostarczania potrzebnych elementów z magazynu na poszczególne stanowiska robocze. Pracownicy produkcyjni, w myśl zasady szczupłej produkcji, nie powinni wykonywać zbędnych ruchów i dodatkowych czynności, tylko skupić się na zadanym procesie. Każde ze stanowisk posiada określony czas i liczbę surowców, które muszą zostać wykorzystane w produkcji konkretnego elementu. W momencie wyczerpania surowców powinno nastąpić uzupełnienie potrzebnych surowców na stanowisku – często ten proces nazywany jest „drogą mleczarza”. Informatyczne wsparcie tej metody ułatwia i przyspiesza wystawianie dokumentów oraz umożliwia analizę zużycia surowca na poszczególnych miejscach docelowych.

Metoda Kanban wykorzystywana jest chętnie w dużych firmach, które realizują produkcję seryjną. Ta zasada szczupłej produkcji nie sprawdzi się natomiast w firmach, których produkcja jest zmienna.

Obsługujemy zarówno Kanban transportowy wewnętrzny (np. przesunięcie części z magazynu na gniazdo robocze), jak i zewnętrzny (np. przesunięcie części z hurtowni na magazyn surowców).