Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 5.1.343

wersja z krótkim okresem wsparcia

 • TPP – Technologie – Zakładka surowce – Dodano kolumnę „Czas oczekiwania”
 • Zarządzanie produkcją- Zlecenia produkcyjne – Zakładka surowce – Dodano kolumnę „Czas oczekiwania”.

 

 • Zasoby – Wzorzec kalendarza pracy – Dodano nowy wzorzec (okres obowiązywania) – Tydzień, jest to nowy zmieniony sposób definiowania wielotygodniowego wzorca kalendarza.

 

 • TPP – Technologie -Dodano cechy do okna elementów list materiałowych.

 

 • Manu Zasoby – Zasoby – Prawy Przycisk myszy – Dodano grupową edycje danych

Opcja umożliwia dla wszystkich, jednego wybranego, zaznaczonych zasobów zmienić dane takie jak:

 • Zakup – Zapytania ofertowe do dostawców. Dodano możliwość wystawiania pozycji „Inne z VAT (Koszty)”.

 

 • Dodano nowe zakładki w szczegółach, w oknach „Zamówienia od odbiorców” oraz „Oferty dla odbiorców”. Te zakładki, to: „Dokumentacja dla dokumentu” i „Dokumentacja dla pozycji dokumentu”

 • Dokumenty – Polecenia księgowania. W widoku pozycji dokumentów PK dodano kolumny: „Rozrachunek”, „Rozliczono” oraz „Spłaty”.

Kolumny pozwolą na szybką weryfikację pozycji PK, które generują rozrachunek, posiadają spłaty lub są rozliczone.

Na dokumencie sprzedaży/zakupu na zakładce: „Księgowanie” również dodano powyższe kolumny.

 

Dodano parametr w konfiguracji dla użytkownika: System –> Konfiguracja -> Ustawienia -> Księgowość -> Rejestracja sprzedaży/zakupu -> „Podczas dodawania dokumentu zakupu podpowiadaj ostatni numer dokumentu zew. dla danego kontrahenta”.

 

Po włączeniu którego program podpowie podczas wystawiania dokumentu zakupu ostatni numer dokumentu zewnętrznego dla danego kontrahent.

 

 • Na korektach dokumentów dodano na zakładce „Zestawienie VAT” opcje „Zerowy dokument od JPK” Po zaznaczeniu dokumentu korekty z zerową wartością wejdzie do JPK. – HM

 

 • Od teraz bardziej szczegółowo będą rejestrowanie operacje w rejestrze operacji na zdarzeniach CRM:
  • Operacje na zakładce „3 Operatorzy”
  • Pole „Termin ostateczny” z zakładki „1 Podstawowe”
  • Operacje dla dokumentacji i powiązań z zakładki „8 Powiązania, dokumentacja”

 

Ponadto podczas przeglądania rejestru operacji dla zdarzeń CRM po użyciu opcji „Pokaż (F2)” program będzie prezentował zamiast Id kontrahenta jego numer i identyfikator, zamiast id osoby prowadzącej będzie wyświetlane imię i nazwisko.

 

Widok w poprzednich wersji

 

Widok w wersji 5.1.343

 • Menu „CRM – Drzewo zdarzeń” w szczegółach na zakładce „Podrzędne” dodano do menu nową opcję „Popraw (F5)”. Po użyciu opcji program będzie edytował aktualny element z drzewa na zakładce.

 

 • Od teraz opcja „Kopiuj (Alt + F3)” w oknie drzewa spraw będzie dostępna również na zakładkach „4 Kontakty”, „5 Dokumenty”, „6 Filtr” i „7 Drzewo zdarzeń”.

 • Kadry – Dane Kadrowe – Wydruki. Dodano nową wersję Wniosku o świadczeniu rehabilitacyjne (ZUS Np-7).
 • Kadry – Dane kadrowe. Zmieniono filtr stanowisk z widoku tabelarycznego na drzewiasty.

 

 • Słowniki – Słowniki kadrowe – Stanowiska. Dodano obsługę parametru „Aktywne” oraz możliwość określenia stanowiska nadrzędnego.

 

 • HR – Struktura stanowisk. Dodano opcję opisującą strukturę stanowisk. Widok jest wyświetlany w układzie drzewiastym. Po dwukrotnym kliknięciu na stanowisku w danej gałęzi wyświetlani są aktualnie zatrudnieniu na tym stanowisku pracownicy.

 • HR – Struktura stanowisk. Dodano akcje:
  • Skopiuj stanowisko – dodaje stanowisko z domyślnie wpisanymi danymi
  • Scal stanowiska – usuwa stanowisko i przepisuje wszystkie zależności do nowo wybranego stanowiska
  • Wyświetl wszystkich pracowników – wyświetla wszystkich pracowników w na danym stanowisku oraz stanowiskach podległych
  • Schowaj wszystkich pracowników – chowa wszystkich pracowników w na danym stanowisku oraz stanowiskach podległych.

Powyższe opcję znajdują się na pasku ikon programu jak i pod prawym przyciskiem myszy (w menu kontekstowym).

 

 • HR – Pliki w Kiosku Pracownika. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie plików umieszczonych w Kiosku Pracownika.

 • HR – Rejestr pobrań plików. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie rejestru pobrań plików z Kiosku Pracownika.

 • HR – Wnioski pracownicze. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie wniosków pracowniczych złożonych poprzez Kiosk Pracownika.

 • Należności i zobowiązania – Pokaż (F2)/Popraw(F5). Na oknie spłat dodano opcję: „Pokaż dokument kompensaty”. Opcja aktywna gdy jest wystawiona kompensata do spłaty.

 • Dodano możliwość rozdziału plików profili użytkownika na firmy.Opcje „Rozdziel pliki profili na firmy” można włączyć w konfiguracji Modułu Administratora, na zakładce „Ogólne”. Opcja domyślnie będzie włączona dla nowo utworzonej bazy systemowej i będzie obowiązywać dla wszystkich użytkowników. Po włączeniu tej opcji na już istniejących bazach danych, system najpierw sprawdzi czy istnieje plik profilu dla firmy, jeśli go nie znajdzie, to wyszuka plik profilu dla wszystkich firm (czyli skorzysta z pliku utworzonego przed aktualizacją). Dodatkowo zmienia się struktura pliku profili, będzie on zapisywany w formacie JSON.

 • Na zakładce dokumentacja umożliwiono kasowanie wielu wierszy w tabeli jednocześnie.

 

 • Dodano możliwość obsługi centralki telefonicznej.
  • System – Konfiguracja – System. Dodano parametr na stanowisko o nazwie „Wybór linii dla obsługi centralki telefonicznej”.
  • Słowniki – Kontrahenci. Dodano ikonę słuchawki dzięki, której będzie można zadzwonić do wybranej osoby kontaktowej lub bezpośrednio na numer kontrahenta.
  • Słowniki – Kontrahenci – Okno edycyjne. Dodano ikonę słuchawki na zakładce „1 Podstawowe” umożliwiającej dzwonienie bezpośrednio do kontrahenta oraz na zakładce „10 Osoby kontaktowe” umożliwiającej dzwonienie na domyślny numer wybranego kontrahenta.