Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 316

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Zarządzanie produkcją 3.0–>Konfiguracja paneli webowych umożliwiono wybór wyświetlanych paneli webowych (ukrycie nieużywanych kafelek). Przykładowo po odznaczeniu opcji Rejestr wykonania operacji (start-stop) – Aktywny, kafelek Rejestr Start-Stop na panelu nie będzie widoczny.  Jeżeli w konfiguracji ustawiono, aby tylko jeden panel był aktywny, to po zalogowaniu nastąpi automatyczne przejście do niego.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Zarządzanie produkcją 3.0–>Konfiguracja paneli webowych–>Meldunek zwrotny umożliwiono wybór, jakie kafelki maja być niewidoczne na webowym panelu meldowania:

Handlowo-Magazynowy

 • W menu Słowniki–>Spis kartotek magazynowych według dostaw dodano do standardowego mechanizmu filtrów możliwość wyboru wartości cech dostaw ze zbioru wartości (zbiór wartości zdefiniowany w cesze).
 • W przypadku, gdy firma prowadzi obrót towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu, a kontrahent jest płatnikiem VAT i jego typ to Działalność, wybierając kartotekę, która podlega odwrotnemu obciążeniu, na zamówieniu od odbiorcy system ustawi stawkę VAT „np”.
 • Na oknie edycji kontrahenta, na zakładce Warunki sprzedaży wprowadzono opcję: Umowa na wystawienie faktury do WZ dla wielu WZ – brak kontroli daty sprzedaży dok. WZ. Dla kontrahentów z włączoną opcją przy pobieraniu dokumentów WZ do dokumentu uzupełniającego (Fa do WZ) system nie będzie analizował czy dokumenty WZ w PLN mają datę sprzedaży z jednego miesiąca, a dla dokumentów w innej walucie czy data sprzedaży jest z jednego dnia.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Dokumenty–>EDI elektroniczna wymiana dokumentów–>Konfiguracja EDI–>okno edycji–>zakładka Ustawiania dodano nowy parametr Nie łamać nr dokumentu przez nr kontrahenta. Wartość tego parametru jest uwzględniana podczas importu z EDI faktur, korekt faktur i zamówień. Na podstawie tego parametru budowany jest numer zewnętrzny przyjmowanego dokumentu. Jeżeli nowy parametr jest włączony, to program do numeru zewnętrznego nie doda członu informującego o numerze kontrahenta. Domyślnie parametr jest wyłączony. UWAGA! Sprawdzanie czy dokument został już przyjęty z EDI odbywa się po numerze zewnętrznym, czyli po zmianie wartości nowego parametru program nie będzie mógł stwierdzić czy dokument był już wcześniej przyjęty.
 • Umożliwiono na korektach zbiorczych wystawianie pozycji podlegających obrotowi „odwrotnego obciążenia” za pomocą standardowego sposobu, czyli poprzez wskazanie kartoteki towarowej bądź usługowej.

Finanse i Księgowość

 • W menu System–>Konfiguracja wprowadzono parametr Ustawienia–>Księgowość–>Ustawienia–>Pozwól edytować pozycję analityk gdy są obroty na koncie, po wyłączeniu którego system będzie nadzorował edycję pozycji słownika (który został użyty w analitykach), aby nie zmienić danych wykorzystanych w księgowości, np. kodu na koncie, na którym są już obroty.
 • W menu Operacje–>Formularze–>Formularz F-01 dodano formularz obowiązujący w 2014 roku.

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki–>Skierowanie na badania profilaktyczne wprowadzono słownik umożliwiający dodanie i zapisanie wielu lekarzy, do których można kierować skierowania.
 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Statystyczne dodano formularze Z-03 i Z-05 na rok 2014.

Rozrachunki

 • W menu Dokumenty–>Kasa/Bank/Inne umożliwiono wybór kolumny: Kurs. Dla dokumentów wystawionych metodą FIFO w kolumnie tej zamiast kursu będzie widoczny znak: „*”. Dodatkowo na zestawieniu różnic kursowych (Zestawienia–>Różnice kursowe) dodano do wyboru kolumny: Kurs rozl. co i Kurs rozl. czym.