Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 307

Handlowo-Magazynowy

 • Umożliwiono wybór jednej z trzech możliwości podsumowania VAT dla walutowych dokumentów zakupu. W menu Słowniki–>Definicje dokumentów, dla walutowego dokumentu zakupu, na zakładce Dodatkowe wprowadzono pole Sposób liczenia zestawienia VAT, które można ustawić na wartość:
  • Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w PLN dla stawek, wymuszenie w PLN – jest to dotychczasowy sposób liczenia,
  • Sumowanie NETTO pozycji w walucie dla stawek oraz przeliczenie wg kursu na PLN i wyliczenie VAT i BRUTTO, wymuszanie w PLN,
  • Sumowanie NETTO pozycji w walucie dla stawek oraz przeliczenie wg kursu na PLN i wyliczenie VAT i BRUTTO, wymuszanie w walucie.
 • W menu Słowniki–>Definicje dokumentów–>Dokumenty sprzedaży, dla dokumentów sprzedaży zaliczkowych na oknie edycji formularza na zakładce Opcje wprowadzono parametr Drukuj napis ZADATEK zamiast ZALICZKA w podsumowaniu wydruku, którego zaznaczenie spowoduje wydruk dokumentu zaliczkowego z napisem ZADATEK w podsumowaniu wydruku.

Finanse i Księgowość

 • W menu Operacje–>Formularze–>VAT-7 dodano formularze:
  • VAT-7(14),
  • VAT-7K(8),
  • VAT-7D(5).