Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 305

Handlowo-Magazynowy

 • W menu Słowniki–>Kontrahenci–>Popraw (F5) na zakładce Inne dla parametru Sposób obs. dok. umożliwiono wybór parametru: Wysłanie e-maila. Wybranie w/w parametru spowoduje, że podczas wydruku dokumentu dla danego kontrahenta, możliwe będzie wysłanie dokumentu e-mailem w postaci załącznika, bez konieczności zapisywania plików w zdefiniowanym katalogu plików.
  305_hm_1
 • W konfiguracji systemu w gałęzi Ustawienia–>Dokumenty–>EDI – Elektroniczna wymiana dokumentów–>parametr Konfiguracja EDI–>Popraw (F5) na zakładce Ustawienia wprowadzono opcję Pozwalaj wysyłać tylko dokumenty zaakceptowane, która umożliwia blokowanie wysyłania do EDI dokumentów niezaakceptowanych. Dla formatów, które mają zaznaczony ten parametr, system przed wysłaniem dokumentu sprawdzi czy dokument podlega akceptacji i czy jest zaakceptowany. Jeżeli zaznaczymy kilka dokumentów do wysłania i jeden z nich nie będzie zaakceptowany, to system nie wyśle żadnego dokumentu i wyświetli komunikat, który dokument jest niepoprawny.

Panel Menadżera

 • Panelu Menadżera zmieniono wygląd panelu głównego, a także dodano dwa nowe zestawienia: Zaawansowaną analizę sprzedaży oraz Zaawansowaną analizę zakupu.
  Szczegółowy opis znajduje się w FAQ-u systemu Streamsoft Prestiż.

305_pm_1

Finanse i Księgowość

 • W menu Operacje–>Formularze–>VAT-7 wprowadzono formularze: VAT-7(13), VAT-7K(7) oraz VAT-7D(4), które można wysłać do systemu e-Deklaracje.
 • W menu Operacje–>Formularze–>VAT-7 umożliwiono wprowadzenie załączników VAT-ZD. Uwaga! W polach 10 i 11 znajduje się podsumowanie wszystkich załączników VAT-ZD.

Kadry i Płace

 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Pity wprowadzono nową wersję (2) formularza PIT-8AR.
 • Wprowadzono w menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Statystyczne–>Z-06 nową wersję zestawienia Z-06 za rok 2012.
 • Umożliwiono rozliczanie zasiłków ZUS w zajęciach alimentacyjnych i komorniczych. W celu poprawnego wyliczania maksymalnej kwoty naliczanej z zasiłków ZUS na cele alimentacyjne lub komornicze, wprowadzono nową stałą placową: Najniższa emerytura.Uwaga!
  Wymagane jest także, aby składnik ZUSBR był składnikiem stanowiącym podstawę zajęć komorniczych, a kwoty cząstkowe nie.

Raporty i Formularze

 • W menu Raporty i analizy–>Zestawienia proceduralne / Operacje na danych umożliwiono tworzenie struktury drzewiastej na oknie zestawień proceduralnych / operacji na danych na podstawie przynależności zestawień do folderów. Dodając nowe zestawienie proceduralne / operację użytkownik będzie miał możliwość wskazania folderu macierzystego. Tworzenie struktury drzewiastej przynależności zestawień / operacji do folderów będzie odzwierciedlone w menu głównym, w sekcji Zestawienia proceduralne / Operacje na danych.