Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersje 303

Handlowo-Magazynowy

 • W związku z podpisaniem Rozporządzenia przez Ministra Finansów, zmieniającego przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, listy towarów i usług itp., w systemie wprowadzono:
  • Nowy rodzaj faktury – faktura uproszczona. Aby funkcjonalność była dostępna, należy w konfiguracji systemu w menu Ustawienia–>System włączyć opcję Obsługa faktur uproszczonych. Po jej włączeniu system będzie działał następująco:
   • podczas wystawiania faktury operator będzie miał możliwość wybrania kontrahenta Jednorazowego oraz wpisania jedynie jego numeru NIP lub PESEL,
   • warunkiem wystawienia faktury uproszczonej będzie nieprzekroczenie wartości 450 zł lub 100 euro (gdy faktura będzie w innej walucie, sprawdzana będzie jej wartość w PLN),
   • w przypadku, gdy faktura przekroczy próg dokumentu uproszczonego, a kontrahent miał wpisany tylko NIP lub PESEL, system wyświetli informację, aby uzupełnić brakujące dane kontrahenta,
   • dla dokumentów sprzedaży, które spełniają warunek faktury uproszczonej, dostępne będą w oknie wydruku odpowiednie formularze uproszczone, natomiast jeżeli faktury nie będą posiadały numeru NIP lub PESEL, bądź przekroczą próg dokumentu uproszczonego, to formularz wydruku faktury uproszczonej nie będzie dostępny,
   • wprowadzone będą standardowe formularze uproszczone dla dokumentów sprzedaży,
   • dla formularzy standardowych dokumentów sprzedaży (menu Słowniki–>Definicje dokumentów–>Sprzedaż towarów handlowych–>wybrany dokument–>Popraw (F5)–>zakładka Formularze) w oknie edycyjnym formularza, na zakładce Podstawowe, wprowadzony będzie parametr Formularz dla dokumentu uproszczonego,
   • dla formularzy standardowych dokumentów sprzedaży, jeżeli zaznaczona zostanie na nich opcja Formularz dla dokumentu uproszczonego, to w danych nabywcy drukowany będzie tylko numer NIP lub PESEL,
   • dla formularzy definiowanych (menu Słowniki–>Definicje dokumentów–>Sprzedaż towarów handlowych–>wybrany dokument–>Popraw (F5)–>zakładka Formularze–>zakładka Definiowane) dodana będzie opcja w menu podręcznym: Ustaw uproszczony/Podstawowy Ctrl+F5, która oznaczy formularz jako (Uproszczony).
  • Zmianę oznaczeń na fakturach – w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Wydruki dodany został parametr Nazwa „sprzedawca” na fakturze sprzedaży, w którym operator systemu może ustalić czy na wydruku faktury sprzedaży widoczna będzie nazwa „Podatnik” czy „Sprzedawca”. Parametr ten automatycznie ustawia od 1 stycznia 2013 nazwę „Podatnik” na wydruku faktury, natomiast nazwę tę w każdej chwili użytkownik może zmodyfikować.
  • Definiowanie opisu oryginał, kopia dla dokumentów – w konfiguracji systemu w menu Ustawienia–>Dokumenty–>Wydruki dostępna jest opcja Opis oznaczenia oryginał, kopia, duplikat umożliwiająca określenie jak na wydrukach mają wyglądać znaczniki: oryginał, kopia, duplikat. Dany zestaw znaczników będzie obowiązywał od podanej daty (analogicznie jak w parametrze Nazwa „sprzedawca” na fakturze sprzedaży).
   UWAGA! Opcja dostępna dla formularzy standardowych, na których włączono drukowanie słów „oryginał/kopia”.
 • Dodano obsługę nowego formatu EDI – importu / eksportu faktur – ECOD XML INVOICE wersja 7.52 oraz obsługę nowego formatu EDI – importu / eksportu zamówień – ECOD XML ORDER wersja 19.
 • W menu Sprzedaż–>Oferty dla odbiorców umożliwiono realizację dokumentu Oferta dla odbiorców do Zamówienia od odbiorców o statusie W przygotowaniu. W tym celu na oknie parametrów realizacji oferty udostępniono parametr Realizacja do zamówienia w przygotowaniu.

303_hm_2

 • W menu Sprzedaż–>Korekty sprzedaży–>Popraw (F5) w oknie korekty, stojąc na pozycji, dodano w menu podręcznym  Podstawowe  opcję  Popraw cenę dostawy dla pozycji korygowanej. Po jej wybraniu wyświetli się okno, w którym należy podać nową cenę. Opcja działa dla korekty, która powstała dla dokumentu ze spisu Dodatkowych dokumentów do skorygowania. Aby można było poprawić cenę takiej dostawy, należy w konfiguracji ustawić parametr Ustawienia–>Dokumenty–>Edycja dokumentu–>Zmieniać cenę zakupu mimo rozchodu dostaw na wartość rożną od Nigdy, a dokumenty, które rozchodowały taką dostawę nie mogą być zadekretowane.

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Drukuj (F9)–>Zestawienie absencji dodano opcję Drukuj objaśnienia symboli, po zaznaczeniu której system wydrukuje dodatkowo tabelę z wybranymi symbolami i ich objaśnienia.
 • Wprowadzono nowe pole Termin wypłaty wynagrodzenia oraz słownik, w którym użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych terminów. Jeśli nie została wybrana pozycja ze słownika, to system podpowiada domyślnie: płatne w 14 dni od momentu złożenia rachunku przez Zleceniobiorcę, po potrąceniu podatku dochodowego i ewentualnej składki ZUS. Opcja dostępna jest w menu Zestawienia–>Zestawienia kadrowe–>Umowy–>Umowa zlecenie.

303_kdpl_1

 • W menu System–>Stałe płacowe uzupełniono dane dostępne na rok 2013.
 • W menu Słowniki–>Kadrowe–>Normy czasu pracy udostępniono dane standardowe na rok 2013.
 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Statystyczne–>Z-06–>rok 2012 wprowadzono nową wersję zestawienia Z-06 za rok 2012.