Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 300

Wspólne

 • W systemie Streamsoft PRO/PRESTIŻ wprowadzono nowe definiowane podręczne menu w głównych oknach programu. Funkcjonalność ta dostępna jest w oknach:
  • Kontrahenci;
  • Spis kartotek magazynowych, Stany magazynowe;
  • Dokumenty sprzedażyzakupumagazynowe;
  • Zamówienia od odbiorcówdo dostawcówwewnętrzne;
  • Edycji dokumentu;
  • Drzewo spraw.
   Nowe menu podręczne podzielone jest na pięć sekcji:
  • Główne – są to główne opcje dostępne w pierwszym rzędzie (bez przechodzenia do podmenu), np. PokażDodaj itp.;
  • Podstawowe – zawiera podstawowe opcje dostępne w oknie, np. Operacje grupoweWarunki sprzedaży;
  • Dodatkowe – zawiera dodatkowe opcje dostępne w oknie, np. Zanotuj kontaktZestawienia;
  • Organizacja danych – zawiera opcje takie, jak: OdświeżSortujUstal filtrZaznacz;
  • Widok – grupa zawierająca opcje widoku.
   Dodatkowo administrator systemu ma możliwość zdefiniowania menu podręcznego, czyli wyłączania niektórych opcji z menu dla grup użytkowników. Opcja znajduje się w menu podręcznym okna–>Widok–>Edycja menu. Po wybraniu opcji, należy zdefiniować nazwę zestawu menu i wybrać, które funkcje mają być widoczne, a na zakładce Grupy użytkowników przydzielić, które grupy będą tak zdefiniowanego menu używać. Dodatkowo można zaznaczyć pole Płaskie menu, co spowoduje, że menu nie będzie podzielone na sekcje (opcje z sekcji wrócą do pierwszej gałęzi menu).

300_wspolne_1

Nowy podział menu jest domyślnie włączony dla nowych i istniejących operatorów, natomiast w menu System–>Konfiguracja–> Ustawienia–>Obsługa–>Klasyczny widok podręcznego menu można włączyć w oknach klasyczne menu, czyli wrócić do poprzedniego, jednak, gdy grupa operatorów będzie miała zdefiniowane menu, to pojawi się ono, mimo włączenia opcji w konfiguracji.

UWAGA!
Administratorzy systemu mają zawsze włączone nowe menu.

Handlowo-Magazynowy

 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Edycja dokumentu wprowadzono opcję: Pokazuj kwotę „netto / brutto” w podsumowaniu dokumentów, której włączenie umożliwia wyświetlenie kwoty netto / brutto na oknie edycji dokumentu, w podsumowaniu następujących rodzajów dokumentów:
  • Oferta dla odbiorcy;
  • Zamówienie od odbiorcy;
  • Zamówienie do dostawcy;
  • Faktura VAT (sprzedaż);
 • Faktura VAT (zakup);
 • Przychód zewnętrzny PZ.

CRM

 • W module CRM wprowadzono następujące zmiany w korespondencji SMS:
  • w menu CRM–>Korespondencja SMS–>Pozycje korespondencji SMS–>Dodaj osoby kontaktowe do korespondencji SMS (F3), użytkownik ma możliwość wybrania kontrahentów ze słownika kontrahentów, słownika grup kontrahentów (adresatami wiadomości zostaną wszystkie osoby kontaktowe, które mają pozwolenie na wysyłkę SMS) oraz procedury definiowanej.
  • w menu Słowniki–>Słowniki systemowe–>Szablony SMS–>Popraw (F5)–>menu kontekstowe w polu Treść–>Specjalne dodano opcję Dodatkowa treść (treść przypisana do adresata SMS), która wstawia w treść szablonu specjalny znacznik @DODATKOWA_TRESC (zostanie on, podczas wysyłki SMS-a, zamieniony na dodatkową treść, indywidualną dla adresata wiadomości).
  • w oknie Pozycje korespondencji SMS w szczegółach na zakładce Adresaci dodano nową kolumnę Dodatkowa treść, która dotyczy dodatkowej treści opisanej powyżej.

Finanse i Księgowość

 • W menu Operacje–>Formularze dodano aktualny Formularz F-01/I-01.

Kadry i Płace

 • Wprowadzono opcję umożliwiającą wydruk numeru rachunku bankowego pracownika na zaświadczeniu o dochodach. Aby numer rachunku został wydrukowany, należy w menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Zaświadczenie o dochodach, na oknie z ustawieniami opcji do wydruku zaznaczyć: Drukuj numer rachunku bankowego pracownika.
 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Definiowane zestawienia płacowe–>Dodaj (F3)–>przycisk Listy płac-wszystkie z okresu umożliwiono filtrowanie list płac.