Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 299

Zarządzanie Produkcją

 • Umożliwiono wyświetlanie informacji w polu Termin zakończenia produkcji w przypaku, gdy dokument zamówienia od odbiorcy powiązany jest ze zleceniem produkcyjnym.

Handlowo-Magazynowy

 • Na oknie edycyjnym kartoteki wprowadzono zakładkę Dostawcy, na której użytkownik ma możliwość definiowania listy dostawców danej kartoteki, a także określenia jednego z dostawców jako głównego (poprzez zaznaczenie pola Główny).
  Dodatkowo w menu Zakup–>Zamówienia do dostawców–>Dodaj (F3)–>Twórz zamówienie (Shift+F3) dodano opcje uwzględniania kartoteki:
 • Od kontrahenta (dla których jest dostawcą) – wówczas brane są pod uwagę kartoteki, dla których kontrahent z zamówienia jest na liście dostawców kartoteki;
 • Od dostawcy (dla których jest dostawcą) – wówczas brane są pod uwagę kartoteki, dla których dostawca z zamówienia jest na liście dostawców kartoteki.

299_hm_1

CRM

 • W menu CRM–>Osoby kontaktowe–>Popraw (F5):
  • na zakładce Dane podstawowe umożliwiono dodanie zdjęcia osoby kontaktowej. Obsługiwanymi formatami plików są: *.JPG oraz *.JPEG, a zdjęcia przechowywane będą w bazie firmowej.
  • dodano zakładkę Dokumenty, na której umożliwiono dodawanie listy dokumentów danej osoby kontaktowej. Dodanie dokumentu możliwe jest poprzez bezpośrednie wprowadzenie do bazy lub w postaci ścieżki do pliku.
   UWAGA! W przypadku dodania dokumentu bezpośrednio do bazy danych wymagane jest stworzenie bazy dodatkowych dokumentów.