Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 297

Handlowo-Magazynowy

 • W systemie wprowadzono dwa nowe zestawienia: Historia sprzedaży indeksu oraz Historia zakupu indeksu, które dostępne są w oknie Stany magazynowe/Spis kartotek magazynowych w menu podręcznym, po rozwinięciu opcji Zestawienia. Zestawienia te są analogiczne, jak zestawienia dostępne z poziomu edycji dokumentu. Dodatkowo w oknie wyboru danych do zestawienia umożliwiono zaznaczenie jakie grupy dokumentów mają być na nim wyświetlone. Dla historii sprzedaży dostępne są dokumenty:SprzedażyZamówienia od odbiorcówOferty dla odbiorców, Magazynowe rozchodu, natomiast dla historii zakupu dostępne są dokumenty: ZakupuZamówienia do dostawcówZapytania ofertowe do dostawcówMagazynowe przychodu.
 • Wprowadzono nową definicję dokumentu sprzedaży: Faktura do WZ detaliczna, której zestawienie VAT zawsze liczone jest od wartości BRUTTO, niezależnie od ustawień na dokumentach uzupełnianych. Dodatkowo umożliwiono wystawienie dokumentu: Korekta do faktury do WZ detalicznej.
 • Na oknie wyszukiwania dokumentów (opcja Szukaj (F6) w oknach dokumentów z grupy zakup, sprzedaż i magazyn) umożliwiono wyszukiwanie jedynie dokumentów skorygowanych.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Uzupełnienia wprowadzono opcję: Umożliwiaj wystawianie „Faktury wewnętrznej – inne” do PZ (zakup złomu), która umożliwia wybór dokumentów PZ podczas wyszukiwania dokumentu do faktury wewnętrzej.
  Uwaga! Przy włączonym powyższym parametrze, można wyszukiwać dokumenty do faktury wewnętrznej tylko za pomocą numeru wewnętrznego i zewnętrznego. Opcja wyszukiwania po kontrahencie i identyfikatorze będzie niedostępna.
 • W oknie dokumentów sprzedaży/zakupu/zamówień/magazynowych, na zakładce Powiązania CRM w szczegółach wprowadzono opcję Dodaj zdarzenie CRM, która dostępna jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy w sekcji szczegółów. Opcja ta działa analogicznie jak Dodaj zdarzenie CRM wywołane z poziomu edycji dokumentu, z zakładki Powiązania. Funkcjonalność ta przyspiesza pracę operatora systemu, poniewż aby dodać zdarzenie CRM, nie musi on wchodzić w okno edycji dokumentu.
 • W menu System–>Konfiguracja–> Ustawienia–>Dokumenty–>Wydruki w parametrze Sortuj wiersze na wydruku specyfikacji wydania magazynowego po umożliwiono sortowanie po:
  • kodzie złożonym grupy kart. i identyfikatorze,
  • kodzie złożonym grupy kart. i nazwie.

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Drukuj (F9) wprowadzono wydruk rocznej karty ewidencji czasu pracy.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Drukuj (F9)–>Zaświadczenie płatnika składek (Zus Z-3)/Zaświadczenie płatnika składek (Zus Z-3a) zaktualizowano druki ZUS-Z3 oraz ZUS Z3a zgodnie ze zmianami w Dzienniku Ustaw z 24 kwietnia 2012 poz. 444.