Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 295

Zarządzanie Produkcją

 • W module Administratora w menu Słownik–>Grupy użytkowników–>Prawa do opcji wprowadzono prawo: Widoczne ceny, wartości i koszty. Prawo to wpływa na widoczność kolumn i pól zawierających ceny kartotekowe, wartości i koszty w TPP, słownikach kartotek produkcyjnych, zleceniach produkcyjnych i planowaniu.
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Meldunki zwrotne–>Bufor meldunków umożliwiono grupową realizację meldunków. Po wybraniu opcji Realizuj meldunek (Ctrl+R) pojawi się okno z wyborem, które meldunki mają być realizowane (Wszystkie/ Jeden wybranyZaznaczone).

Finanse i Księgowość

 • Dla wstępnego rejestru dokumentów umożliwwiono:W menu Dokumenty–>Definicje dekretów–>Różnica kursowa dodano zmienne do definicji dekretu różnic kursowych, które umożliwią wystornowanie wartości wyceny WRK. Nowe zmienne to: Strata/Zysk bilansowa z wyceny (dok.1) oraz Strata/Zysk bilansowa z wyceny (dok.2).
  • wystawienie dokumentu ogólnego, z którego będzie można wystawić dokument zakupu, zarówno w module Finanase i Księgowość jak i Handlowo-Magazynowym;
  • wystawianie korekt zakupu ze wstępnego rejestru dokumentów;
  • na oknie edycji wstępnego rejestru dokumentów dodano pole: Termin płatności, dzięki któremu użytkownik może podać albo ilość dni, albo termin płatności;
  • wystawianie kilku przelewów do jednego dokumentu WRD (jeżeli przelew był już wystawiony wyświetli się komunikat informujący o tym);
  • na oknie zakupu w module Handlowo-Magazynowym i Finanse i Księgowość dodano zakładkę w szczegółach: Wstępny rejestr dokumentów, gdzie są widoczne powiązania dokumentów z WRD;
  • zaznaczenie na oknie edycji wstępnego rejestru dokumentów parametru: Wystawiono przelew.
   Opcja dostępna tylko w wersji PRESTIŻ.
 • Umożliwiono w menu Operacje–>Operacje roczne wprowadzanie korekt bilansu zamknięcia.

CRM

 • W menu Słowniki–>Kontrahenci–>Popraw (F5) dodano zakładkę Samochody, na której użytkownik systemu ma możliwość dodawania pojazdów kontrahenta. Po kliknięciu na ikonę Dodaj (F3), należy uzupełnić pola: Nazwa, Nr rejestracyjny oraz Następny przegląd, a następnie kliknąć na przycisk Zapisz.

Kadry i Płace

 • Dodano formularze
  • ZAP-3 (wer. 1);
  • Z-03 na 2012 rok;
  • Z-05 na 2012 rok.

Rozrachunki

 • W menu Rozrachunki–>Należności i zobowiązania–>Drukuj–>Wezwanie do zapłaty / Potwierdzenie sald umożliwiono wygenerowanie dokumentów na zestawieniu (powoduje to stworzenie wydruku oraz formularzy definiowanych). Opcja jest dostępna po kliknięciu na przycisk Pokaż okno zestawienia, który staje się aktywny po wykonaniu podglądu wydruku.
 • Dodano nowy format przelewu elektronicznego: PBN Paribas – walutowy.
 • W menu Dokumenty–>Przeniesienia rozrachunków–>okno edycyjne przeniesienia wprowadzono opcję Zmień termin płatności, która umożliwia zmianę terminu zapłaty w rozliczeniu dla tego przeniesienia rozrachunków. UWAGA! Opcja jest dostępna tylko podczas dodawania nowego przeniesienia rozrachunku.