Szanowni Państwo,

informujemy, że cały zespół specjalistów Streamsoft jest w pełni zaangażowany w wykonywanie prac dostosowania naszych systemów do założeń tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.

Obecnie intensywnie pracujemy nad przygotowaniem Streamsoft Prestiż i Streamsoft PRO na obsługę nowych przepisów związanych z ustawą, które niebawem będą dla Państwa w pełni dostępne.

„Tarcza Antykryzysowa” już uchwalona

Przypomnijmy, ostatecznie „Tarcza Antykryzysowa” weszła w życie dnia 31.03.2020 r.

Ma ona przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, poprzez pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, m.in. zmniejszenie obciążeń dla firm, pomoc w zachowaniu płynności finansowej, ochrona zatrudnienia i świadczenia postojowe.

Implementacja w systemach Streamsoft

W systemach Streamsoft Prestiż i Streamsoft PRO zostały zaimplementowane wszelkie niezbędne zmiany dla wymogów tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.

Są one roboczo podzielone na dwie grupy:

 • Nowe rozwiązania, które będą niebawem dostępne
 • Instrukcje do tych rozwiązań, z których już mogą Państwo skorzystać

Nowe rozwiązania

W zakresie obsługi przestojów

1. Postojowe według Kodeksu Pracy

Od wersji 8.0.349.94 i 8.1.350.57 (dostępnej od dnia 10.04.2020) dostosowaliśmy systemy do rozliczenia przerw w pracy wynikających z przestojów spowodowanych obecną sytuacją. W tym celu zmodyfikowane zostały:

 • okno ewidencji czasu pracy dla godzin postojowych
 • składniki płacowe umożliwiające rozliczenie wynagrodzeń zgodnie z zapisem Kodeksu Pracy

Instrukcja: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/postojowe-wedlug-kodeksu-pracy/ 

2. Postojowe z powodu przestoju ekonomicznego

Od wersji 8.0.349.94 i 8.1.350.57 (dostępnej od dnia 10.04.2020) rozbudowaliśmy systemy o możliwości naliczenia wynagrodzeń pracowników ustalonych na czas przestoju ekonomicznego, w tym o:

 • nowe składniki płacowe
 • nowe symbole absencji umożliwiające rozliczenie wynagrodzeń przewidzianych tarczą, a  związanych z przestojem ekonomicznym.

Instrukcja: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/postojowe-z-powodu-przestoju-ekonomicznego/

W zakresie obsługi badań lekarskich i orzeczeń o niepełnosprawności

Od wersji 8.0.349.94 i 8.1.350.57 (dostępnej od dnia 10.04.2020) zmodyfikowana została:

 • obsługa opcji związanych z ewidencją ważności badań lekarskich i orzeczeń dla pracowników
 • opcja przypomnień o utracie ważności badań oraz orzeczeń

Umożliwi to sprawne i szybkie dokonanie zmian w dacie obowiązywania daty ważności badania dla zaznaczonych pracowników, co jednocześnie zaktualizuje datę przypomnienia o kończącym się terminie badania lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Instrukcje:

W zakresie wniosków o dofinansowanie płac i składek w ramach postoju ekonomicznego ze środków FGŚP

Od wersji 8.0.349.100 i 8.1.350.64 (dostępnej od dnia 27.04.2020) powstało zestawienie ułatwiające wypełnienie wniosków dotyczących dofinansowań w ramach obniżonego czasu pracy i przestoju ekonomicznego.

zawiera ono podstawowe dane. z systemu kadrowo-płacowego z możliwością bezpośredniego kopiowania do wniosków Urzędu Pracy, takie jak:

 • Dane pracownika: imię, nazwisko, PESEL
 • Wysokość wynagrodzenia brutto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla każdego pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy, w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy
 • Wymiar czasu pracy pracownika w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • Wymiar czasu pracy po obniżeniu wymiaru czasu pracy
 • Wynagrodzenie pracownika po obniżeniu wymiaru czasu pracy

 

Instrukcja: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/dane-do-wniosku-o-dofinansowanie-wynagrodzen-z-fgsp/

Instrukcje do rozwiązań

Ze wszystkimi instrukcjami, mogą się Państwo szczegółowo zapoznać, korzystając z naszego Portalu Klienta.