Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Zasady licencjonowania Streamsoft Verto

System Streamsoft Verto oferujemy w dwóch modelach licencjonowania: w modelu tradycyjnym (licencja bezterminowa) oraz w modelu SaaS (Software-as-a-Service), czyli system dostępny jako usługa.

Licencjonowanie systemu Streamsoft Verto opiera się na zasadzie tzw. dostępu jednoczesnego (concurrent access) do wszystkich bądź wybranych modułów systemu. Polega ono na tym, że jednocześnie z systemu może korzystać tylu użytkowników, ile licencji posiada klient. Natomiast nie ma limitu w liczbie wszystkich użytkowników korzystających z systemu.

Licencjonowanie na tzw. użytkownika jednoczesnego jest obecnie najpopularniejszym modelem i z powodzeniem sprawdza się w organizacjach, w których pracownicy posiadają kompetencje z wielu dziedzin, co wymaga od nich dostępu do kilku obszarów systemu lub takich, w których występuje np. praca zmianowa (tj. z jednego stanowiska korzysta więcej niż jeden użytkownik).

Model tradycyjny

Tradycyjny model licencjonowania systemu Streamsoft Verto polega na zakupie licencji na własność jako licencji bezterminowej, podlegającej opcjonalnie rocznej aktualizacji. Podobnie jak w modelu SaaS, system zakupiony „na własność” może zostać zainstalowany w tzw. chmurze prywatnej i dostęp do niego może być realizowany z każdego miejsca na świecie.

Dla kogo model tradycyjny:

System ERP Streamsoft Verto w modelu tradycyjnym oferujemy firmom, które:

 • Mogą pozwolić sobie na wyższy poziom inwestycji początkowej w rozwiązanie klasy ERP
 • Nie chcą ponosić miesięcznej opłaty abonamentowej związanej z dostępem do systemu
 • Posiadają dużą liczbę pracowników/użytkowników i opłata abonamentowa w modelu SaaS w dłuższym okresie czasu byłaby dla nich ekonomicznie nieuzasadniona
 • Chcą posiadać licencje na własność

Model SaaS

Software-as-a-Service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) – jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegający na dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom przez Internet. Wybór takiego modelu eliminuje konieczność instalacji i uruchamiania systemu ERP na komputerze klienta. Model SaaS przenosi obowiązek zarządzania systemem oraz jego aktualizację na dostawcę. W efekcie to dostawca dba o ciągłość działania systemu, a użytkownik zapewnia tylko dobre łącze internetowe.

Dla kogo model SaaS?

System ERP Streamsoft Verto w modelu SaaS oferujemy firmom, które:

 • Dopiero rozpoczynają swoją działalność, ale od początku chcą zapewnić swoim klientom najwyższą jakość obsługi ze wsparciem systemu ERP
 • Zatrudniają wielu pracowników poza centralą (oddziały, przedstawiciele handlowi) i chcą obniżyć koszty administrowania systemem
 • Zainteresowanym outsourcingiem – obsługa procesów biznesowych odbywa się poza firmą
 • Chcą pracować na systemie ERP, ale jednorazowy wysoki koszt zakupu systemu ERP stanowi przeszkodę w podjęciu decyzji o wyborze rozwiązania
 • Nie chcą posiadać licencji systemu na własność

System Streamsoft Verto, zgodnie z uprawnieniami, dostępny jest z każdego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu. Pozwala użytkownikowi „oderwać się” od miejsca – stanowiska pracy, na którym jest zainstalowana aplikacja i realizować różne funkcje gospodarcze z dowolnego urządzenia (laptop, tablet, telefon) mającego połączenie z Internetem. Każda zmiana wprowadzana przez pracownika w systemie informatycznym jest natychmiast rejestrowana i widoczna dla pozostałych, ułatwia to współpracę pomiędzy stanowiskami.

Podstawowe informacje o modelu SaaS:

 • Opłaty za licencję ponoszone są za w cyklach miesięcznych
 • Minimalna ilość użytkowników w modelu usługowym: 10
 • W ramach oferowanego modelu licencjonowania możliwe jest rozszerzenie o pakiet usług serwisowych (m.in. przyjmowanie i obsługa zgłoszeń serwisowych)
 • Klient ma możliwość zmiany liczby dostępów do systemu
 • Klient ma możliwość dobierania dodatkowych rozwiązań np. Streamsoft Business Intelligence, B2B, itp.
 • Streamsoft odpowiada za dostosowanie systemu do zmieniających się wymogów prawnych
 • Istnieje możliwość wykupu licencji na własność w każdym momencie użytkowania

Korzyści z wyboru modelu SaaS:

 • Oferujemy dostęp do najnowszych technologii bez dużych inwestycji
 • Stała miesięczna opłata za dostęp do oprogramowania (wydatek stały, możliwy do zaplanowania w dłuższym horyzoncie czasowym)
 • Oszczędność w zakresie kosztów związanych za zakupem licencji i infrastruktury (co jest konieczne w modelu tradycyjnym)
 • Elastyczność i dostęp do oprogramowania z każdego miejsca, które ma dostęp do sieci (z wykorzystaniem serwera terminalowego)

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonuObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |