Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Korzyści z użytkowania systemu ERP Streamsoft Verto

Biznesowe

Jeden nowoczesny system ERP do zarządzania wszystkimi zasobami firmy

Dla wielu decydentów ważna jest spójna informacja o tym jaki mamy potencjał i jakimi zasobami będziemy go realizować. System Streamsoft Verto umożliwia ewidencjonowanie i monitoring zasobów firmy wraz z oceną efektywności ich wykorzystania oraz rejestrację i przetwarzanie danych ze wszystkich obszarów biznesowych.

Rozbudowa systemu wraz z rozwojem firmy

Oferujemy elastyczny system, który można rozbudowywać wraz z dynamicznym rozwojem firmy. Dzięki temu nadążamy za zmianami decyzji i oczekiwań użytkowników. Rozszerzanie możliwości systemu klient może również wykonać samodzielnie, przez dział IT.

Ujednolicenie standardów komunikacji

Wdrożenie Streamsoft Verto to wprowadzenie ujednoliconych standardów komunikacji i wymiany informacji wewnątrz firmy. Wpływa to również na poprawę komunikacji z odbiorcami i dostawcami firmy. A to przekłada się lepszą kontrolę wykonalności planów i zadeklarowanych terminów.

Kontrola i optymalizacja kosztów

Streamsoft Verto wspomaga dążenia menadżerów do optymalizacji kosztów realizacji procesów i kosztów działania swoich zespołów, dzięki mechanizmom rejestracji i monitoringu kosztów. Ponadto, ogranicza wydatki związane z obiegiem i wydrukiem dokumentów oraz eliminuje koszty błędów ludzkich poprzez automatyzację wielu powtarzalnych czynności.

Oszczędność czasu

System zapewnia oszczędność czasu związaną z wprowadzaniem, przetwarzaniem, pozyskiwaniem i analizą danych. Dostępność danych z poziomu jednego systemu, ułatwia i przyspiesza przygotowanie raportów i zestawień dla kadry zarządzającej.

Polepszenie obsługi klienta

Ze względu na wiele nowatorskich rozwiązań zastosowanych w systemie Streamsoft Verto, jest on chętnie wybierany przez branże e-commerce. Zapewnia on dostęp do spójnych i konkretnych danych w jednym miejscu. Wprowadza usprawnienia, które znacząco wpływają na polepszenie obsługi klienta w przypadku firm prowadzących rozproszoną, wielokanałową sprzedaż.

Kontrola terminów i projektów

Streamsoft Verto zapewnia ścisłą kontrolę terminów, zasobów i kosztów dla firm zarządzających wieloma projektami równocześnie.

Technologiczne

Szefowie IT, administratorzy i integratorzy zapewne docenią Streamsoft Verto, ponieważ:

  • Zbudowany jest w oparciu o najnowsze światowe technologie i praktyki deweloperskie
  • Umożliwia wybór modelu wdrożenia systemu (tradycyjny lub usługowy)
  • Zapewnia spójną rozbudowę o nowe elementy (pluginy), dzięki platformie programistycznej Streamsoft Next
  • Dajemy dostęp do poziomu deweloperskiego w zakresie rozbudowy systemu (API, narzędzia i techniki pracy, z których korzystają twórcy systemu)
  • Umożliwiamy wybór bazy danych, na której będzie pracował system ERP (baza: Oracle lub opensourcowy PostgreSQL)
  • Zapewniamy otwartość systemu na integrację z innymi systemami posiadanymi przez firmę
  • Posiada wielowarstwową architekturę (warstwa danych, logiki biznesowej i prezentacji)
  • Możliwa jest skalowalność systemu od kilkunastu/kilkudziesięciu stanowisk do kilkuset/kilku tysięcy stanowisk
  • Jest ergonomiczny, co wyraża się w postaci intuicyjnego i spójnego interfejsu użytkownika

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonuObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |