Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Rejestracja parametrów maszyn w systemie ERP i zapamiętywanie ich w kontekście zlecenia produkcyjnego

Pewne branże używają skomplikowanych i mocno sparametryzowanych maszyn, na których opierają swój proces produkcji. Takim przykładem są firmy wykorzystujące na swoich halach produkcyjnych wtryskarki. Podstawowym problemem jest rejestracja ustawień takich maszyn w systemie ERP i zapamiętywanie ich w kontekście zlecenia produkcyjnego oraz analiza danych w kontekście indeksów wyrobów gotowych z jednej rodziny.

Opracowaliśmy aplikację do rejestracji parametrów maszyn oraz mechanizmy w systemie ERP Streamsoft Prestiż, które umożliwiają przetwarzanie tych danych. Za pomocą aplikacji pracownicy przygotowujący maszynę do zlecenia i operatorzy maszyny w trakcie trwania zlecenia, mogą rejestrować lub aktualizować istotne parametry. Tym samym powstaje nam historia rejestracji parametrów.

Pracownik może również zasugerować się ostatnimi znanymi parametrami jakie są zarejestrowane w systemie (takie parametry może podejrzeć na kolejnej stronie przewodnika produkcyjnego lub aplikacja może je pobrać automatycznie).

W systemie ERP Streamsoft Prestiż na zleceniu widoczna jest historia rejestracji i aktualizacji parametrów maszyn.

Zgromadzone dane można przeglądać w systemie Streamsoft Prestiż w formie zestawień tabelarycznych. Taka analiza kluczowych parametrów wpływających na zmianę wielkości i czas produkcji, może posłużyć za materiał do poprawy wydajności produkcji.

Informacje o wielkości cyklu produkcyjnego można również wykorzystać w sterowaniu graficznym zasobami. Bazując na ilościach pozostałych do zameldowania/wykonania w zleceniu i aktualnym cyklu produkcyjnym, można obliczyć i zaktualizować czas trwania operacji, co pozwoli na bieżąco po każdym meldunku określić stopień zaawansowania zlecenia pod kontem czasu. A tym samym zobrazować jak aktualnie wgląda stan wszystkich zleceń w kolejkach na maszyny produkcyjne.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.