Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Planowanie produkcji na podstawie zamówień odbiorców

Wiele firm produkcyjnych realizuje zamówienia od odbiorców w podziale na tygodnie. Aby usprawnić realizacje określonych zamówień w podziale na tygodnie warto wykorzystać do tego celu system ERP Streamsoft Prestiż.

Moduł Zarządzanie produkcją systemu Streamsoft Prestiż umożliwia optymalizację wielu działań w procesie produkcyjnym. Jednym z elementów modułu jest planowanie produkcji. Firmy, które realizują produkcję na podstawie zamówień od odbiorców, na przykład w podziale na tygodnie, mogą natrafić na problem z precyzyjnym określeniem zakresu planowania produkcji. Dobrze wdrożony element systemu Streamsoft Prestiż pozwala sprawnie zarządzać tą funkcją z poziomu Okna pozycji zamówień zarówno handlowcom, którzy mogą odczytać kluczowe informacje odnośnie realizacji produkcyjnych, jak również kierownikom produkcji, którzy dzięki temu mogą płynnie poprowadzić zlecenia w produkcji na zamówienie (MTO).

Schemat przedstawia poszczególne działania wpływające na planowanie produkcji za pomocą zamówień od odbiorców:

Okno pozycji zamówień

W module Zarządzanie produkcją systemu Streamsoft Prestiż funkcjonuje specjalne narzędzie służące do optymalizacji planowania produkcji. Okno pozycji zamówień to rozwiązanie dla wielu firm, które miały dotychczas problem z obszarem planowania i zarządzania zamówieniami. Zamówienia składane przez klientów rejestrowane są w systemie przez Dział handlowy. Następnie pracownicy tego działu uzupełniają cechę: Data wysyłki w Oknie pozycji zamówień, które dostępne jest z poziomu programu, planując w ten sposób produkcję. Na podstawie wprowadzonej daty wysyłki, system automatycznie przypisuje pozycji odpowiedni tydzień i tym samym pozycjonuje dane zapotrzebowanie kierownikowi produkcji wg kolejności realizacji w układzie tygodniowym. Na podstawie tak utworzonego planu produkcji, kierownicy produkcji uwalniają zlecenia produkcyjne na żądaną ilość z zamówienia. Zlecenia te są ściśle powiązane z zamówieniami dzięki czemu Dział Handlowy może na bieżąco śledzić stan produkcji.

Rozwiązanie to optymalizuje wiele działań realizowanych przez Dział handlowy i Wydział produkcyjny związanych z zamówieniami i planowaniem produkcji. Usprawnia przepływ informacji, a przede wszystkim współpracę między działami Produkcji i Sprzedaży.

Screen z systemu ERP Streamsoft Prestiż – okno pozycji zamówień powiązanych ze zleceniem produkcyjnym:

Screen z systemu ERP Streamsoft Prestiż – okno stanu realizacji pozycji zamówienia:

Screen z systemu ERP Streamsoft Prestiż – pozycje zamówień w podziale na tygodnie:

Screen z systemu ERP Streamsoft Prestiż – podgląd zestawienia planu produkcji:

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.