Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Moduł do rozliczania czasu pracy pracowników

W firmie produkcyjnej istotnym elementem jest zebranie informacji o tym, ile czasu poświęca pracownik na hali produkcyjnej na realizację zadania. Ważne jest bowiem w produkcji porównanie czasów planowanych z czasem rzeczywistym dla wykonywanych czynności. Ten proces usprawnia system Streamsoft Prestiż, która posiada w swojej funkcjonalności trzy podstawowe mechanizmy rozliczania czasu pracy: meldunki start-stop, system RCP oraz moduł Karty Pracy. Rejestracja czasu pracy w zleceniu produkcyjnym nie jest łatwym zadaniem. Moduł Karty Pracy stworzony specjalnie dla systemu ERP Streamsoft Prestiż umożliwia rozliczanie pracowników produkcyjnych na akord ilościowy i akord godzinowy. Rozliczanie sposobem akordowym daje możliwość wglądu na wydajność danego pracownika, a wysokość jego wynagrodzenia zależna jest od ilościowych wyników pracy.

Akord to system wynagradzania pracownika, rozliczanego za konkretną wykonaną pracę. Nie raz jednak przedsiębiorstwo produkcyjne ma problem z właściwym naliczeniem czasu pracy czy rozliczeniem pracowników produkcyjnych za wykonane zlecenie. Problem dotyczy również właściwego uporządkowania czasu pracy na podstawie danych z RCP (Rzeczywisty Czas Pracy) i porównanie ich z rzeczywistymi terminami z wykonania zleceń. Ostatecznie trudno jest w należyty sposób naliczyć listy płac w oparciu o pozyskane informacje z meldunków zwrotnych. Jak więc zoptymalizować rozliczanie czasu pracy pracowników w swojej firmie? Odpowiedzią jest korzystanie z systemu Streamsoft Prestiż, który posiada trzy mechanizmy rozliczania czasu pracy.

Meldunki start-stop dla rozliczania czasu pracy

Automatyzacja naliczenia list płac jest prostsza z systemem ERP Streamsoft Prestiż. Rozwiązaniem dla rozliczania czasu pracy są meldunki start-stop. Polega to na tym, że system identyfikuje osobę, czas i miejsce wykonywania zadania oraz rodzaj określonej czynności. Robi to za pomocą specjalnego panelu meldunkowego w oparciu o kody kreskowe użyte na panelach dotykowych zamontowanych na hali produkcyjnej. Dzięki temu do systemu ERP Streamsoft Prestiż docierają niezbędne informacje – jaki pracownik, kiedy, co i jak wykonywał. Za pomocą meldunków start-stop system jest w stanie wyliczyć rzeczywisty czas poświęcony na wykonanie danej operacji produkcyjnej bądź czas poświęcony na wykonanie prac poza zleceniem – tzw. prace różne.

Skuteczne rejestrowanie czasu pracy

Aby skutecznie rozliczać czas pracy potrzebna jest jego kompleksowa rejestracja. Służy do tego mechanizm RCP firmy „Coral”, który został połączony z systemem Streamsoft Prestiż. Powstał więc kompletny system RCP umożliwiający rejestrowanie wejścia i wyjścia pracowników na teren firmy/hali produkcyjnej. Wszelkie rejestrowane dane personalizowane są do systemu Streamsoft Prestiż i tam przetwarzane, dając całościowy ogląd na proces roboczy przedsiębiorstwa. Rejestracja pracowników poprzez system RCP daje dodatkowe informacje o pełnym czasie przepracowanym przez pracownika w danym dniu, odpowiednio uwzględniając czas na przebranie czy przerwę. Dzięki niemu możliwe jest również rozliczanie nadgodzin.

Moduł Karty Pracy

Moduł Karty Pracy bardzo szczegółowo definiuje rozliczanie czasu pracy. Umożliwia on wnikliwą analizę poszczególnych dni roboczych na tle miesiąca. Moduł precyzuje przepracowany czas pracownika zarówno w godzinach pracy jak również w ilościach akordowych, dzieje się to za pomocą meldunków składanych bezpośrednio z hali przez pracowników produkcyjnych. Dzięki temu można poukładać dane w całościowy raport, który można obejrzeć w jednym oknie. Ilości akordowe lub godzinowe pomnożone przez zarejestrowane w systemie stawki pozwalają wyliczyć wartości płacowe. Moduł Karty Pracy zintegrowany docelowo z modułem kadrowo-płacowym systemu Streamsoft Prestiż jest w stanie automatycznie naliczać listę płac w kontekście obowiązujących stawek wynagrodzenia oraz premii.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy:
Branża:

Miejscowość:

Dane kontaktowe


Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonuObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |