Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Magazyn Mobilny

Aplikacja Magazyn mobilny jest przeznaczona do usprawnienia działań w magazynie, przyspieszenia wymianę informacji pomiędzy magazynierami a zarządzającymi, który planują czas pracy i zakres dyspozycji. Magazyn mobilny usprawnia i automatyzuje cztery podstawowe fazy magazynowe: przyjęcie, składowanie, kompletację i wydanie. Aplikacja jest zintegrowana z modułem Logistyka. Wszystko co zostanie wykonane za pomocą urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja Magazyn mobilny, od razu widoczne jest w systemie ERP Streamsoft Prestiż, w module Logistyka, w dyspozycjach – i odwrotnie. W module Logistyka widać również postęp w realizacji dyspozycji jakie były wydane dla poszczególnych magazynierów.

Interfejs systemu

Jak działa Magazyn mobilny?

Na urządzeniach typu handheld pracownicy magazynowi widzą listę swoich zadań. Zadania wydawane są w postaci dyspozycji. Dyspozycje, które magazynier widzi na urządzeniu, muszą być wcześniej wprowadzone w module Logistyka. Są również zadania ad hoc, czyli zadania, które nie były wcześniej planowane, ale pojawiała się konieczność ich realizacji. Oprócz zadań, magazynier na urządzeniu widzi również Przesunięcia. Dzięki temu, można zobaczyć wszystkie strefy na jakie został przesunięty towar.

Korzyści jakie daje Magazyn mobilny

  • Usprawnienie procesu przyjęć i wydań
  • Bieżące śledzenie poziomu realizacji dyspozycji (kontrola pracy magazynierów)
  • Możliwość zgłaszania problemów za pomocą aplikacji mobilnej
  • Wyświetlanie nieplanowanych zadań (ad hoc) na urządzeniu
  • Eliminacja błędów przy wprowadzeniu danych
  • Ograniczenie dokumentacji papierowej
  • Przesyłanie danych bezpośrednio do systemu ERP
  • Zawsze dokładna i na czas informacja o stanach magazynowych
  • Łatwość sprawdzenia z dowolnego miejsca gdzie zlokalizowany jest towar

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.