Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Korzyści

Korzyści dla właścicieli i prezesów

 • Korzystna cena zakupu systemu i późniejszej eksploatacji
 • Szybki zwrot z inwestycji w oprogramowanie (ROI)
 • Ujednolicenie rozwiązań IT w firmie
 • Dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firmy
 • Kompletna informacja o zasobach firmy i ich efektywności
 • Oszczędność nakładów
 • Optymalizacja kosztów i doskonalenie procesów

Korzyści dla menadżerów

 • Obliczanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
 • Wielopoziomowa wiedza o kondycji firmy, dzięki analizom z różnych obszarów
 • Szybsza reakcja na zmiany w zamówieniach kontrahentów
 • Prawidłowy przebieg procesów w systemie, zgodnie z modelem biznesowym firmy
 • Możliwość integracji systemu z innym oprogramowaniem posiadanym przez firmę oraz z maszynami
 • Skrócenie czasu wdrożenia i optymalizacja kosztów dzięki wielu gotowym funkcjom dostępnym w systemie
 • Możliwość rozbudowy systemu pod kątem zmieniających się potrzeb informatycznych i biznesowych firmy
 • Dostęp na bieżąco do spójnych informacji, przydatnych w procesie podejmowania decyzji
 • Ograniczenie liczby dokumentacji papierowej

Korzyści dla kierowników operacyjnych

 • Eliminacja opóźnień w dostępie do informacji
 • Bieżąca analiza i monitoring zasobów (ludzie, materiały, maszyny, koszty)
 • Analiza kosztów w podziale na działy, produkty, itp.
 • Informacja o odchyleniach dzięki możliwości porównania planów z rzeczywistymi wynikami
 • Sprawniejsze planowanie zasobów w oparciu o spójne dane
 • Podnoszenie jakości wyrobów i procesów poprzez posiadanie informacji o błędach

Korzyści dla użytkowników:

 • Zmniejszenie pracochłonności związanej z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych
 • Stabilność pracy systemu
 • Szybkie filtrowanie i sortowanie danych do analiz
 • Eliminacja pomyłek dzięki automatyzacji czynności
 • Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs
 • Łatwość przygotowania zestawień i analiz dla kierownictwa
 • Dostęp do dokumentacji użytkowej systemu ułatwiającej pracę z oprogramowaniem

Korzyści dla administratorów systemu i programistów

 • Wsparcie producenta w zakresie obsługi i utrzymania systemu
 • Łatwość przeprowadzenia aktualizacji systemu
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Dostęp do informacji o zmianach i nowościach w systemie
 • Wykorzystanie wtyczek do samodzielnego tworzenia rozwiązań dedykowanych, przy wsparciu producenta

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonuObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |