Split Payment


Duże zmiany w VAT od nowego roku!

Split payment

Projekt ustawy Ministerstwa Finansów zakłada uruchomienie mechanizmu płatności podzielonej (ang. split payment), umożliwiającego płatnikom VAT posiadanie osobnego rachunku bankowego, na który odprowadzana będzie wartość podatku za oferowane towary bądź świadczone usługi. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 kwietnia 2018.

Split payment to mechanizm, który ma się sprowadzać do podziału płatności za każdą wystawioną przez dostawcę fakturę na dwa osobne przelewy: cenę netto, która będzie — tak jak aktualnie cała kwota brutto wykazana na FV — przelewana na rachunek sprzedawcy oraz kwotę podatku od towarów i usług, za którą płatność będzie wpływać na oddzielny rachunek VAT.

–  Środki wpłacone na rachunek VAT będą — co do zasady — nadal własnością podatnika, ale wato pamiętać, że będzie on mógł wykorzystać je jedynie w zgodzie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania tego typu rachunków. Te początkowo zakładały, że środki finansowe zgromadzone na koncie VAT będą mogły być rozdysponowane tylko i wyłącznie do płatności VAT dla innych kontrahentów lub opłacenie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług względem Urzędu Skarbowego wyjaśnia Anna Ślusarczyk, doradca podatkowy. — Po konsultacjach społecznych założenie to uległo jednak zmianom na rzecz płatnika. Według zatwierdzonego już przez Radę Ministrów projektu, podatnik może złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przekazanie określonej ilości środków z rachunku VAT na „zwykłe” konto i wykorzystać je do celów biznesowych — dodaje.

Przygotuj się na zmianę

By nie dać się zaskoczyć nowym przepisom, płatnikom VAT radzimy pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, warto skontaktować się ze swoją instytucją finansową, by upewnić się, że został utworzony specjalny rachunek VAT. Oczywiście, zgodnie z przepisami, banki są zobowiązane do bezpłatnego otwarcia i prowadzenia takiego konta. Niemniej warto mieć pewność. Po drugie, polecamy także porozmawiać z dostawcą usług IT i zapytać czy i kiedy planuje dostosować system księgowy do planowanych zmian. Tylko to pozwoli w bezpieczny sposób realizować przelewy „po nowemu”. Z tym „audytem” usługodawcy warto się pośpieszyć. Jeśli bowiem okaże się, że oprogramowanie z którego korzystamy, nie zostanie dostosowane do nowelizacji, będziemy potrzebować odpowiednio sporo czasu na podjęcie środków zaradczych. Tu w najkorzystniejszej sytuacji są Ci z przedsiębiorców, którzy korzystają z rozwiązań dostarczanych przez dużych, sprawdzonych producentów. Ci bowiem na pewno nie będą zwlekać z adaptacją swoich systemów i programów do zmian.

Systemy Streamsoft gotowe na zmiany w VAT !

Jak zawsze w przypadku wszelkich zmian podatkowych nie damy się zaskoczyć. Wszystkie nasze produkty będą przygotowane na ewentualne wejście w życie nowych przepisów zapewnia Krzysztof Olszewski, architekt oprogramowania Streamsoft. – Jeśli chodzi o mechanizm split payment, śledzimy ruchy ustawodawcy i trzymamy rękę na pulsie. Nasi specjaliści już teraz pracują nad opracowaniem projektów funkcjonalności, które po zaimplementowaniu umożliwią Użytkownikom przyjazne i łatwe rozliczanie „nowych” faktur i płatności. Posiadamy zarówno wystarczające kompetencje, jak i możliwości technologiczne, by w pełni i na czas dostosować wszystkie systemy firmy Streamsoft do obsługi nowych wymagań ustawowych – uzupełnia.

Resort łata lukę, płatnik ma zyskać ochronę

W zamyśle ustawodawcy mechanizm podzielonej płatności ma kłaść kres nadużyciom podatkowym. W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać, że od 2008 roku stale wzrasta tzw. luka w VAT, czyli różnica między podatkiem teoretycznie należnym Skarbowi Państwa (teoretycznym dochodem budżetu), a faktycznie pobranym podatkiem (czyli rzeczywistym wpływem do budżetu). Ponad połowa tej luki, która według badań Komisji Europejskiej wynosi obecnie ok. 10 mld. euro, to właśnie efekt uchylania się od opłacania podatków i działalności tzw. szarej strefy. Ponieważ, przynajmniej na początku obowiązywania, korzystanie z mechanizmu split payment ma być dobrowolnym wyborem nabywcy, Ministerstwo Finansów oferuje pewne zachęty do jego stosowania.

– Wedle deklaracji Ministerstwa ma istnieć domniemanie, że podmiot płacący w systemie płatności dzielonej dochowuje tzw. należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta. Oznacza to, że wykorzystanie mechanizmu będzie samo w sobie sposobem na uwolnienie się od ryzyka posądzenia o współpracę z szarą strefą tłumaczy Ślusarczyk. – Jednocześnie podatnik będzie uwolniony z ewentualnej solidarnej odpowiedzialności, która jest stosowana w obrocie tzw. towarami wrażliwymi (wyroby elektroniczne, paliwa, niektóre wyroby stalowe i metale szlachetne), a także ewentualnych sankcji podatkowych lub podwyższonych odsetek za zwłokę – dodaje doradca podatkowy.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonuObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |