Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Produkcja w toku. Rozliczenie i kontrola stanów materiałów i półwyrobów.

Produkcja w toku to proces, w ramach którego następuje przetwarzanie materiałów i komponentów w wyroby gotowe. Pozyskanie informacji z przebiegu tego procesu jest podstawą do udzielenia klientowi/odbiorcy na przykład odpowiedzi na pytanie dotyczące terminu dostarczenia zamówionych wyrobów.

W ramach produkcji w toku realizowane są poszczególne operacje technologiczne, które „na wejściu” mają pewne określone materiały, a „na wyjściu” – produkty (danej operacji).

Moduł Zarządzanie Produkcją z systemu ERP Streamsoft Prestiż umożliwia prześledzenie tego co dzieje się z konkretnym zleceniem podczas produkcji. Na wirtualnych magazynach produkcji w toku, za pomocą elektronicznych dokumentów RW i PW są wydawane materiały do realizacji danej operacji i przyjmowane „produkty” tej operacji. Dzięki rejestrowaniu stanów, możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji produkcji w toku. Ponadto, nawet jeśli z jakiś powodów produkcja będzie musiała zostać wstrzymana lub wycofana, to w module zarządzania produkcją Streamsoft Prestiż – zawsze będzie można rozliczyć tą produkcję – do ostatniego etapu jej realizacji.

Oprócz wcześniej wymienionych możliwości – funkcjonalności modułu zarządzania produkcją zapewniają pełną kontrolę wykonania operacji, automatyczne przerzucanie materiałów między magazynami produkcji w toku oraz rozliczenie materiałów i półproduktów na wirtualnych magazynach produkcji w toku.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.