Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Ewidencjonowanie braków i większego zużycia materiałów

Występowanie braków w procesie produkcji, a w konsekwencji większego zużycia materiałowego – oznacza dla osób zarządzających produkcją – dodatkowe koszty. Wysokość tych kosztów jest zależna od tego na jakich materiałach czy surowcach te braki powstają – czy są to materiały drogie lub stanowiące „wąskie gardło” czy materiały średnio- lub nisko cenne.

W procesie produkcyjnym, gdzie następuje przetwarzanie surowców i materiałów pobranych z magazynu, występowanie braków spowodowane jest różnymi przyczynami, np. zniszczeniem materiału z powodu awarii maszyny lub błędów pracowników. Wiele firm produkcyjnych chce rejestrować przyczyny braków oraz ich „sprawców”. Dzięki temu można je analizować i ustalić, które wyeliminować w pierwszej kolejności.

W module Zarządzania Produkcją, stanowiącym element systemu ERP Streamsoft Prestiż można ewidencjonować ilość materiału pobraną na uzupełnienie braków powstałych w procesie produkcji. Oprócz tego, podczas meldowania braku, można określić również powód braku. Wszystkie przyczyny braków definiowane są w module w specjalnym słowniku „Przyczyny braków”. Aby dokładnie określić, ile braków w materiale pobranym do produkcji powstało podczas realizacji konkretnego zlecenia produkcyjnego – moduł Zarządzanie Produkcją umożliwia stworzenie specjalnego raportu braków. Pracownik produkcyjny – składający meldunek zwrotny (zbierający informacje zwrotne z przebiegu produkcji) – od razu w systemie widzi wartość produktu oraz wartość materiałów pobranych na uzupełnienie braków powstałych w produkcji.

Dzięki możliwości rejestrowania braków i ich przyczyn można skutecznie je eliminować i redukować ilość materiału lub surowca pobieranego na realizację „błędów” powstających w procesie produkcji. Ponadto, można również skutecznie weryfikować jakość materiałów oferowanych przez producentów i dostawców, ponieważ przyczyną braków są również „błędy” jakościowe w materiale zamówionym – niewykryte wcześniej. Pozwoli to na kształtowanie polityki współpracy z różnymi producentami materiałów i komponentów, na bazie których realizowany jest nasz wyrób gotowy.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.