Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nic innego, jak powszechny system oszczędzania na emeryturę, który w założeniu ustawodawcy, ma usprawnić polski system emerytalny.

Pełna obsługa PPK w systemach ERP Streamsoft

Nasze systemy ERP są w pełni gotowe na znowelizowane przepisy kodeksu pracy związane z PPK, zapewniają użytkownikom kompleksową obsługę kwestii związanych z funkcjonowaniem nowego obowiązku.

Obsługa PPK w standardzie

Wszystkie wymagane przez ustawodawcę funkcjonalności związane z obsługą PPK w systemach Streamsoft PRO i Streamsoft Prestiż są dostępne w standardzie, w ramach opłaty aktualizacyjnej:

 • Zarejestrowanie umowy
 • Rejestracja/Wyrejestrowanie uczestników (również grupowo)
 • Naliczanie składek
 • Wydruk na odcinkach płacowych
 • Przypominanie o okresach przynależności
 • Możliwość dekretacji składników dot. PPK i rozliczenia rozrachunku
 • Dodatkowe zestawienia w PPK (przystąpienia, rezygnacje, osoby niezdecydowane, deklarowany % składek, historia składek)
 • Wydruki deklaracji (przystąpienia, rezygnacje, zmiany składki)

W sprzedaży dodatkowa funkcjonalność – Wymiana danych PPK

Streamsoft przygotował także dodatkową funkcjonalność w ramach obsługi planów, która daje możliwość automatycznego generowania plików do wymiany danych ze wszystkimi instytucjami finansowymi prowadzącymi PPK.

 

Zobacz Cennik

 

Warto mieć na uwadze, że to na pracodawcy leży obowiązek dostarczenia wymaganych przez ustawodawcę danych do wybranej dla obsługi PPK instytucji finansowej. Przekazywane informacje dotyczą składek pracowników objętych programem i muszą zachować określony standard wymiany danych (XML). Comiesięczne ręczne przygotowywanie takich zestawień jest bardzo pracochłonne. Dużą wygodę daje możliwość automatycznej komunikacji z instytucjami finansowymi, która dla Streamsoft PRO i Streamsoft Prestiż jest do nabycia w modelu licencyjnym.

* podane ceny, są kwotami netto
* w przypadku licencji wielofirmowych dopłata 40%

  Formularz kontaktowy

  Jestem klientem Partnera Streamsoft.