Pomoc Eksperta Gofin

Składanie informacji o ewidencji w formie JPK przez podatników zwolnionych z VAT

Poradnik VAT nr 4 (436) z dnia 20.02.2017 r.
Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT ma obowiązek przesyłania informacji o ewidencji w formie JPK? W myśl art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu...

Więcej

Zaprowadzenie podatkowej księgi komputerowo a wymóg udostępniania danych w formie JPK

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017 r.
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniam pracowników. W 2017 r. kontynuuję opłacanie podatku obliczanego według skali podatkowej od dochodu ustalanego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Od tego roku prowadzę księgę komputerowo. Czy w tej sytuacji będą mnie dotyczyły obowiązki związane z przekazywaniem ...

Więcej

Zaokrąglenia w JPK

Poradnik VAT nr 23 (431) z dnia 10.12.2016 r.
Przy zestawieniu rejestru VAT w formie JPK i deklaracji podatkowej występują rozbieżności wynikające z zaokrągleń. Czy należy dokonywać w JPK zaokrągleń tak jak w deklaracji VAT-7? Od 1 lipca 2016 r. niektórzy podatnicy VAT, tj. tzw. duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z ...

Więcej

Złożenie informacji JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 09.01.2017 r. Małgorzata Żujewska
Nasza firma musi od 2017 r. składać co miesiąc informację JPK_VAT. Czy informację tę można przesłać w kilku plikach? Podatnicy prowadzący ewidencje VAT przy użyciu programu komputerowego zostali zobligowani do przekazywania informacji o niej w formie JPK. Stanowi o tym art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). ...

Więcej

Problemy podatników z przekazywaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego

Poradnik VAT nr 22 (430) z dnia 20.11.2016 r.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, muszą - bez wezwania organu podatkowego - przekazywać tym organom, w formie elektronicznej (w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego), informację o prowadzonej dla celów VAT ewidencji. Powyższe ...

Więcej

Numer Identyfikacji Podatkowej w JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 r.; Aleksandra Węgielska
Dokonuję transakcji unijnych. Ponadto jestem zobowiązany do przesyłania plików JPK. Czy w polu NrIDWystawcy poza NIP powinien znaleźć się przedrostek kraju, jeżeli kontrahent jest podatnikiem VAT UE? Jak wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu ...

Więcej

Dwa programy komputerowe a JPK

Małgorzata Żujewska, Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 06.10.2016 r.
Nasza firma prowadzi od 2016 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wcześniej byliśmy na pełnej księgowości. Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzimy przy użyciu innego programu komputerowego, niż stosowaliśmy do końca ubiegłego roku do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy stary program, tj. używany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ...

Więcej

Paragony fiskalne i faktury w Jednolitym Pliku Kontrolnym

Poradnik VAT nr 20 (428) z dnia 20.10.2016 r.
Od 1 lipca 2016 r. niektórzy podatnicy VAT (tj. tzw. duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych) są zobowiązani przekazywać bez wezwania organu podatkowego w formie elektronicznej (w postaci ...

Więcej

Przychód z operacji finansowych dla potrzeb definicji przedsiębiorcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016 r.
Czy klasyfikując przedsiębiorcę na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do przedsiębiorców średnich, do obrotu rocznego z operacji finansowych wlicza się bilansowe różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań, nieuwzględniane dla celów podatkowych? Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, ustalenie...

Więcej

JPK na żądanie organów podatkowych

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1311) z dnia 01.08.2016 r.

Dane są przekazywane w formie JPK na dwóch płaszczyznach: na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej oraz bez wezwania. Obowiązek stosowania JPK na żądanie wprowadziła ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 ze zm.), a bez wezwania ustawa z dnia 13 ...

Więcej