Strefa Partnera


Strefa Partnera


Szkolenia

Rozwój sieci Partnerów jest strategicznym działaniem Streamsoft. Tworzymy jasne relacje biznesowe, w których stawiamy na wysokie kompetencje sprzedażowe i wdrożeniowe Partnerów.

Dzięki temu wdrożenia prowadzone przez Partnerów cechują się wysoką jakością, która znajduje odzwierciedlenie w wysokich ocenach wystawianych przez klientów.

Utrzymanie wysokiej jakości wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i wykorzystywania dobrych praktyk wdrożeniowych. W związku z tym Streamsoft oferuje Partnerom możliwość rozwoju kompetencji w ramach cyklicznie organizowanych szkoleń.

Sesja 1: (25-27.02.2020)

 • Dzień 1 – Moduł: Handlowo – Magazynowy, interfejs systemu, instalacja systemu,
 • Dzień 2 – Moduł: Handlowo – Magazynowy,
 • Dzień 3 – Moduł: Handlowo – Magazynowy, administracja systemem

Sesja 2: (03-05.03.2020)

 • Dzień 4 – Moduły: CRM, Serwis,
 • Dzień 5 – Moduł: Kadry i Płace,
 • Dzień 6 – Moduł: Finanse i Księgowość.

Założenie szkolenia:

Założenie szkolenia: Rozwój sieci Partnerów jest strategicznym działaniem Streamsoft. Tworzymy jasne relacje biznesowe, w których stawiamy na wysokie kompetencje sprzedażowe i wdrożeniowe Partnerów. Jest przeznaczone dla firm zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie sprzedaży i wdrożeń systemów Streamsoft. Podstawowe szkolenie autoryzacyjne służy nabyciu kompetencji w zakresie funkcjonalności systemu Streamsoft PRO.

Termin szkolenia:

 • Sesja 1: 25-27.02.2020
 • Sesja 2: 03-05.03.2020

Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Zgłoszenia przyjmowane są po przez formularz, w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Dzień 1 – Moduł: Handlowo – Magazynowy, Logistyka, Magazyn mobilny,
 • Dzień 2 – Moduł: Raporty i Formularze, Pivot – analizy wielowymiarowe, zestawienia proceduralne, Środki Trwałe
 • Dzień 3 – Moduł: Finanse i Księgowość

Założenie szkolenia:

Jakość prowadzonych wdrożeń jest dla nas szczególnie istotna i dlatego w zachęcamy współpracujące firmy do ciągłego poszerzania wiedzy. Szkolenie jest przeznaczone dla firm, które zrealizowały wcześniej podstawowe szkolenie autoryzacyjne oraz dla zainteresowanych poszerzaniem kompetencji. Służy przygotowaniu Partnera do sprzedaży i wdrożeń systemu Streamsoft Prestiż na poziomie zaawansowanym.

Termin szkolenia:  24-26.03.2020
Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Zgłoszenia przyjmowane są po przez formularz, w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Dzień 1 – Techniczne przygotowanie produkcji,
 • Dzień 2 – Planowanie produkcji,
 • Dzień 3 – Harmonogramowanie szczegółowe, sterowanie produkcją.

Założenie szkolenia: Szkolenie rozbudowuje kompetencje Partnera o moduł Zarządzania Produkcją, który stanowi wyróżnik na rynku systemów ERP. Szkolenie jest jednym z warunków, których spełnienie umożliwia uzyskanie autoryzacji w zakresie wdrożeń w firmach produkcyjnych.

Termin szkolenia: 31.03.2020-02.04.2020
Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Zgłoszenia przyjmowane są po przez formularz, w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

Zgłoszenie

(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
(dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień
1 dzień2 dzień3 dzień