Strefa Partnera


Strefa Partnera


Szkolenia

Rozwój sieci Partnerów jest strategicznym działaniem Streamsoft. Tworzymy jasne relacje biznesowe, w których stawiamy na wysokie kompetencje sprzedażowe i wdrożeniowe Partnerów.

Dzięki temu wdrożenia prowadzone przez Partnerów cechują się wysoką jakością, która znajduje odzwierciedlenie w wysokich ocenach wystawianych przez klientów.

Utrzymanie wysokiej jakości wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i wykorzystywania dobrych praktyk wdrożeniowych. W związku z tym Streamsoft oferuje Partnerom możliwość rozwoju kompetencji w ramach cyklicznie organizowanych szkoleń.

 

Najbliższe szkolenia

Sesja 1: (26-28.02.2019)

 • Dzień 1 – Moduł: Handlowo – Magazynowy, interfejs systemu, instalacja systemu,
 • Dzień 2 – Moduł: Handlowo – Magazynowy,
 • Dzień 3 – Moduł: Handlowo – Magazynowy, administracja systemem

Sesja 2: (5-7.03.2019 )

 • Dzień 4 – Moduły: CRM, Serwis,
 • Dzień 5: Moduł: Kadry i Płace,
 • Dzień 6: Moduł: Finanse i Księgowość.

Założenie szkolenia:

Założenie szkolenia: Rozwój sieci Partnerów jest strategicznym działaniem Streamsoft. Tworzymy jasne relacje biznesowe, w których stawiamy na wysokie kompetencje sprzedażowe i wdrożeniowe Partnerów. Jest przeznaczone dla firm zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie sprzedaży i wdrożeń systemów Streamsoft. Podstawowe szkolenie autoryzacyjne służy nabyciu kompetencji w zakresie funkcjonalności systemu Streamsoft PRO.

Termin szkolenia:

 • Sesja 1: 26-28.02.2019
 • Sesja 2: 5-7.03.2019

Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Zgłoszenia przyjmowane są po przez formularz, w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Dzień 1 – Moduł: Handlowo – Magazynowy, Logistyka, Magazyn mobilny,
 • Dzień 2 – Moduł: Raporty i Formularze, Pivot – analizy wielowymiarowe, zestawienia proceduralne,
 • Dzień 3 – Moduł: Środki Trwałe, Finanse i Księgowość

Założenie szkolenia:

Jakość prowadzonych wdrożeń jest dla nas szczególnie istotna i dlatego w zachęcamy współpracujące firmy do ciągłego poszerzania wiedzy. Szkolenie jest przeznaczone dla firm, które zrealizowały wcześniej podstawowe szkolenie autoryzacyjne oraz dla zainteresowanych poszerzaniem kompetencji. Służy przygotowaniu Partnera do sprzedaży i wdrożeń systemu Streamsoft Prestiż na poziomie zaawansowanym.

Termin szkolenia:  26-28.03.2019
Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Zgłoszenia przyjmowane są po przez formularz, w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Dzień 1 – Techniczne przygotowanie produkcji,
 • Dzień 2 – Planowanie produkcji,
 • Dzień 3 – Harmonogramowanie szczegółowe, sterowanie produkcją.

Założenie szkolenia: Szkolenie rozbudowuje kompetencje Partnera o moduł Zarządzania Produkcją, który stanowi wyróżnik na rynku systemów ERP. Szkolenie jest jednym z warunków, których spełnienie umożliwia uzyskanie autoryzacji w zakresie wdrożeń w firmach produkcyjnych.

Termin szkolenia: 2-4.04.2019
Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Zgłoszenia przyjmowane są po przez formularz, w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie:

Nazwa firmy Telefon

Wybierz szkolenie:

---
Wybierz liczbę uczestników
Wybierz liczbę uczestników
Wybierz liczbę uczestników

Podaj dane uczestnika:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 4:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 4:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 5:

Imię i nazwisko 1 dzień2 dzień3 dzień

Podaj dane uczestnika:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 4:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 4:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 5:

Imię i nazwisko Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Podaj dane uczestnika:

Imię i nazwisko

Osoba 1:

Imię i nazwisko

Osoba 2:

Imię i nazwisko

Osoba 1:

Imię i nazwisko

Osoba 2:

Imię i nazwisko

Osoba 3:

Imię i nazwisko

Osoba 1:

Imię i nazwisko

Osoba 2:

Imię i nazwisko

Osoba 3:

Imię i nazwisko

Osoba 4:

Imię i nazwisko

Osoba 1:

Imię i nazwisko

Osoba 2:

Imię i nazwisko

Osoba 3:

Imię i nazwisko

Osoba 4:

Imię i nazwisko

Osoba 5:

Imię i nazwiskoObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |