Strefa Partnera


Strefa Partnera


Szkolenia

Rozwój sieci Partnerów jest strategicznym działaniem Streamsoft. Tworzymy jasne relacje biznesowe, w których stawiamy na wysokie kompetencje sprzedażowe i wdrożeniowe Partnerów.

Dzięki temu wdrożenia prowadzone przez Partnerów cechują się wysoką jakością, która znajduje odzwierciedlenie w wysokich ocenach wystawianych przez klientów.

Utrzymanie wysokiej jakości wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i wykorzystywania dobrych praktyk wdrożeniowych. W związku z tym Streamsoft oferuje Partnerom możliwość rozwoju kompetencji w ramach cyklicznie organizowanych szkoleń.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie:

Nazwa firmy:

Telefon:

E-mail:

Wybierz szkolenie:

Podaj dane uczestnika:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 4:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 4:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Osoba 5:

Imię i nazwisko:
1 dzień2 dzień3 dzień

Podaj dane uczestnika:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 4:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 1:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 2:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 3:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 4:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzień

Osoba 5:

Imię i nazwisko:
Sesja 1 (dzień 1, 2, 3)4 dzień5 dzień6 dzieńSesja 1: (7-9.05.2019)

 • Dzień 1 – Moduł: Handlowo – Magazynowy, interfejs systemu, instalacja systemu,
 • Dzień 2 – Moduł: Handlowo – Magazynowy,
 • Dzień 3 – Moduł: Handlowo – Magazynowy, administracja systemem

Sesja 2: (14-16.05.2019 )

 • Dzień 4 – Moduły: CRM, Serwis,
 • Dzień 5: Moduł: Kadry i Płace,
 • Dzień 6: Moduł: Finanse i Księgowość.

Założenie szkolenia:

Założenie szkolenia: Rozwój sieci Partnerów jest strategicznym działaniem Streamsoft. Tworzymy jasne relacje biznesowe, w których stawiamy na wysokie kompetencje sprzedażowe i wdrożeniowe Partnerów. Jest przeznaczone dla firm zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie sprzedaży i wdrożeń systemów Streamsoft. Podstawowe szkolenie autoryzacyjne służy nabyciu kompetencji w zakresie funkcjonalności systemu Streamsoft PRO.

Termin szkolenia:

 • Sesja 1: 7-9.05.2019
 • Sesja 2: 14-16.05.2019

Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Zgłoszenia przyjmowane są po przez formularz, w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Dzień 1 – Techniczne przygotowanie produkcji,
 • Dzień 2 – Planowanie produkcji,
 • Dzień 3 – Harmonogramowanie szczegółowe, sterowanie produkcją.

Założenie szkolenia: Szkolenie rozbudowuje kompetencje Partnera o moduł Zarządzania Produkcją, który stanowi wyróżnik na rynku systemów ERP. Szkolenie jest jednym z warunków, których spełnienie umożliwia uzyskanie autoryzacji w zakresie wdrożeń w firmach produkcyjnych.

Termin szkolenia: 19-21.03.2019
Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Zgłoszenia przyjmowane są po przez formularz, w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Dzień 1 – Moduł: Handlowo – Magazynowy, Logistyka, Magazyn mobilny,
 • Dzień 2 – Moduł: Raporty i Formularze, Pivot – analizy wielowymiarowe, zestawienia proceduralne, Środki Trwałe
 • Dzień 3 – Moduł: Finanse i Księgowość

Założenie szkolenia:

Jakość prowadzonych wdrożeń jest dla nas szczególnie istotna i dlatego w zachęcamy współpracujące firmy do ciągłego poszerzania wiedzy. Szkolenie jest przeznaczone dla firm, które zrealizowały wcześniej podstawowe szkolenie autoryzacyjne oraz dla zainteresowanych poszerzaniem kompetencji. Służy przygotowaniu Partnera do sprzedaży i wdrożeń systemu Streamsoft Prestiż na poziomie zaawansowanym.

Termin szkolenia:  28-30.05.2019
Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Zgłoszenia przyjmowane są po przez formularz, w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Dzień 1 – Techniczne przygotowanie produkcji,
 • Dzień 2 – Planowanie produkcji,
 • Dzień 3 – Harmonogramowanie szczegółowe, sterowanie produkcją.

Założenie szkolenia: Szkolenie rozbudowuje kompetencje Partnera o moduł Zarządzania Produkcją, który stanowi wyróżnik na rynku systemów ERP. Szkolenie jest jednym z warunków, których spełnienie umożliwia uzyskanie autoryzacji w zakresie wdrożeń w firmach produkcyjnych.

Termin szkolenia: 4-6.06.2019
Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Zgłoszenia przyjmowane są po przez formularz, w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.