Jakie zmiany nastąpią?

Zmieni się klasyfikacja towarów i usług na potrzeby VAT. Zamiast obecnie stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU z 2008 roku), w zakresie stawek podatkowych będziemy posługiwać się kolejno:

  • dla towarów – kodami Nomenklatury Scalonej (ang. Combined Nomenclature, CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
  • dla usług – kodami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU, ale z 2015 roku)

Nowości dotyczą też rolników – poszerzony zostanie katalog produktów rolnych, od tej pory do tej grupy zaliczać się będą wszystkie towary pochodzące z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz produkty roślinne i zwierzęce przetworzone w sposób inny niż przemysłowy.*

Dlaczego?

Zmiany mają na celu uproszczenie i ujednolicenie systemu stawek VAT, co ma zapewnić podatnikom przejrzystość i jasność w stosowaniu przepisów.

Zgodnie z założeniem, system kodów CN dąży do objęcia w jak najwyższym stopniu jedną stawką całych grup towarowych. Wg. ustawodawcy zdecydowanie „odchudzi” to wykazy opodatkowanych towarów i usług oraz służyć będzie generalnemu (poza nielicznymi wyjątkami) obniżeniu stawek.

A czym jest… WIS?

WIS, czyli Wiążąca Informacja Składkowa to decyzja administracyjna, która najkrócej mówiąc, została obmyślona po to, by ułatwić stosowanie nowych przepisów dot. stawek i zapewnić vatowcom odpowiednią ochronę.

Co zawiera i dla kogo jest wiążąca?

Ta decyzja administracyjna będzie zawierać:

  • opis towaru/usługi lub kilku towarów/usług składających się na jedno świadczenie
  • ich klasyfikację
  • właściwą stawkę VAT

WIS wiąże organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem.

Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy […] W tym przypadku ochrona ta będzie mieć taki sam charakter, jak ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnych wydawanych w trybie Ordynacji podatkowej.*

Od kiedy jest dostępna i kto ją wydaje?

O WIS można występować już od 1 listopada 2019 r., trzeba jednak mieć na uwadze, że akt dotyczy stanu prawnego, który będzie obowiązujący od 1 lipca 2020 r. Tak samo jak ochrona dla podatnika, wynikająca z WIS.

Ile będzie kosztować?

Opłata za wniosek o wydanie WIS to 40 zł.

Jednak- uwaga! – jeśli w ocenie wnioskodawcy, decyzja będzie dotyczyć kilku towarów/usług, kwotę tę mnożymy x każdą z nich. Dodatkowym opłatom będą także podlegać ewentualne dodatkowe badania lub analizy konieczne do przeprowadzenia, rzecz jasna w zakresie przedmiotu danego wniosku.

*źródło – strona MF – https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-matryca-stawek-vat

Czy WIS podlega zmianom?

Uwaga! Okazuje się, że… tak! Może podlegać. Jednak po pierwsze, może zostać zmieniona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Po drugie zaś, muszą ku temu wystąpić określone przesłanki.

Szczegóły – strona MF – https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/matryca-stawek-vat/

Matryca stawek VAT w systemach Streamsoft

Nasze systemy są w pełni gotowe do nowej klasyfikacji towarów i usług. Wśród zaimplementowanych zmian między innymi:

  • dodano nowy słownik kodów CN
  • dodano nowe pole w kartotekach z informacją o kodzie CN
  • przygotowano narzędzie umożliwiające automatyczne przypisanie nowego kodu CN na podstawie kodów PKWiU
  • dla wydruków dokumentów dodano możliwość wskazania kolumny z kodem CN