Logistyka i WMS


Logistyka i WMS


Logistyka i WMS

Logistyka magazynowa w przedsiębiorstwach wykorzystywana jest w procesach planowania, realizowania i zarządzania towarami, przepływu surowców do produkcji, przyjęć wyrobów gotowych z produkcji oraz obsługi powierzchni magazynowych. Systemy Streamsoft wspierają wszelkie istotne procesy logistyczne zachodzące na magazynie, regulują przepływ materiałów i poprawiają komunikację w zakresie obsługi klienta.

System Streamsoft Prestiż umożliwia kontrolę magazynu z obsługą miejsc składowania lub bez tych miejsc, emisję dyspozycji magazynowych, które należy traktować jako zadania dla pracowników magazynu. Procesy te m.in. pozwalają na planowanie ruchów magazynowych, kontrolę wydawanych partii produktów czy ustawienie blokad dla wybranych towarów, partii czy obszaru. Nie bez znaczenie pozostaje możliwość prowadzenia ciągłej inwentaryzacji logistycznej, pozwalającej na bieżąco kontrolować stan produktów w poszczególnych miejscach składowania.

System Streamsoft Verto wspomaga pracę działu sprzedaży i zaopatrzenia, usprawnia procesy towarzyszące wystawianiu dokumentów obrotu towarowego, umożliwia prowadzenie ewidencji stanów magazynowych, wycenę magazynów wg ceny zakupu/nabycia (rozchody metodą FIFO) oraz ceny ewidencyjnej, wspomaga tworzenie i rozliczanie inwentaryzacji, podział magazynu na dowolne miejsca składowania, generuje kody miejsc składowania wg dowolnej struktury i poziomu zagłębienia, monitoruje bilans potrzeb materiałowych oraz kontroluje postęp realizacji wysłanych uprzednio zamówień.

System wspiera organizację pracy magazynierów oraz ich monitorowanie, planując czas oraz zakres dyspozycji.

Więcej

System rejestruje informacje o lokalizacjach poszczególnych produktów i monitoruje ich przemieszczanie.

Więcej

System pomaga zautomatyzować kluczowe procesy magazynowe, aby skrócić czas oczekiwania na produkt.

Więcej

Efektywne zarządzanie magazynem wysokiego składowania zależne jest od wykorzystania odpowiedniego systemu informatycznego i urządzeń. Systemy Streamsoft, to systemy które wspierają najważniejsze procesy w przestrzeni magazynowej, usprawniają i automatyzują cztery podstawowe fazy magazynowe: przyjęcie, składowanie, kompletację i wydanie.

Magazyny wysokiego składowania są to często bardzo rozbudowane pomieszczenia, gdzie trzeba często planować i koordynować pracę wielu zespołów. Zarówno Streamsoft Prestiż jak i Streamsoft Verto optymalizuje i kontroluje procesy zachodzące w tego typu magazynach dzięki modułowi Logistyka (Prestiż) i WMS (Verto), stanowiący integralną część systemu. Głównym zadaniem modułów logistycznych jest wspomaganie organizacji, zarządzania i optymalizacji pracy magazynu.

Systemy Streamsoft sprawdzają się w magazynach, gdzie trzeba rejestrować i monitorować zdarzenia magazynowe, tworzyć algorytmy rozkładu dostaw czy kontrolować parametry miejsc składowania z uwzględnieniem kontroli partii, terminów przydatności dla przyjmowanych produktów czy surowców.

Nasze systemy ERP

System ERP z rozbudowanym modułem do Zarządzania Produkcją. Użytkownicy Streamsoft Prestiż to przede wszystkim firmy produkcyjne, ale także handlowe i usługowe.

Poznaj Streamsoft Prestiż

System ERP dla firm z branż e-commerce, Retail i zarządzania projektami. Streamsoft Verto zapewnia dobrze zorganizowane i funkcjonalne zaplecze informatyczne firmy.

Poznaj Streamsoft Verto

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy:
Branża:

Miejscowość:

Dane kontaktowe


Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu